Barack Obama avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Barack Obama

Barack Hussein Obama II is een Amerikaanse politicus en advocaat, was de 44ste president van de Verenigde Staten van 2009 tot 2017. Als lid van de Democratische Partij was Obama de eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten. Voorheen was hij senator van de Verenigde Staten van Illinois van 2005 tot 2008 en senator van Illinois van 1997 tot 2004. Obama werd geboren in Honolulu, Hawaii. Na zijn afstuderen aan Columbia University in 1983, werkte hij als gemeenschapsorganisator in Chicago. In 1988 schreef hij zich in aan de Harvard Law School, waar hij de eerste zwarte president van de Harvard Law Journal was. Na zijn afstuderen werd hij een academische en burgerrechtenadvocaat en doceerde hij grondwettelijk recht aan de University of Chicago Law School van 1992 tot 2004. Toen hij overging tot keuzepolitiek, vertegenwoordigde hij District 13 van The Senate was afkomstig uit Illinois van 1997 tot 2004, toen hij diende in de Amerikaanse Senaat.

44e president van de Verenigde Staten die de eerste Afro-Amerikaan werd die het ambt bekleedde. Hij werd bekend om zijn economische stimuleringswetgeving en hervorming van de gezondheidszorg.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Barack Obama

Astrologie De geboortehoroscoop van Barack Obama is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Barack Obama zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Barack Obama te berekenen.

Barack Obama Informatie
Verjaardag
*** ,1961
Geboorteplaats
Leeftijd
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Barack Obama's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Barack Obama?

+ What is Barack Obama zodiac sign?

+ What is Barack Obama moon sign?

+ What is Barack Obama's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Barack Obama

Met de Barack Obama geboortekaart analyse (Barack Obama natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Barack Obama's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Barack Obama's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Barack Obama

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Barack Obama

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Barack Obama

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More