Chris Evans avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Chris Evans

Christopher Evans of Chris Evans kunnen verwijzen naar...

Hij is vooral bekend door het vertolken van Captain America in The Avengers- en Captain America-films, maar hij speelde ook hoofdrollen in de films Fantastic Four (2005), Cellular (2004), Snowpiercer (2013) en Not Another Teen Movie (2001).

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Chris Evans

Astrologie De geboortehoroscoop van Chris Evans is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Chris Evans zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Chris Evans te berekenen.

Chris Evans Informatie
Verjaardag
*** ,1981
Geboorteplaats
Leeftijd
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Chris Evans's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Chris Evans?

+ What is Chris Evans zodiac sign?

+ What is Chris Evans moon sign?

+ What is Chris Evans's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Chris Evans

Met de Chris Evans geboortekaart analyse (Chris Evans natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Chris Evans's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Chris Evans's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Chris Evans

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Chris Evans

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Chris Evans

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More