Colin Pillinger avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Colin Pillinger

Colin Trevor Pillinger, was een Engelse planetaire wetenschapper. Hij was een van de oprichters van het Planetary and Space Sciences Research Institute van de Open University in Milton Keynes, hij was ook de hoofdonderzoeker van het Britse Beagle 2 Mars-landerproject en werkte aan een groep meteorieten op Mars.

Bekende wetenschapper en oprichter van het Planetary and Space Sciences Research Institute aan de Open Universiteit. Hij is misschien het best bekend om zijn werk aan het noodlottige Beagle 2-project.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Colin Pillinger

Astrologie De geboortehoroscoop van Colin Pillinger is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Colin Pillinger zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Colin Pillinger te berekenen.

Colin Pillinger Informatie
Verjaardag
*** ,1943
Geboorteplaats
Dag van overlijden
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Colin Pillinger's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Colin Pillinger?

+ What is Colin Pillinger zodiac sign?

+ What is Colin Pillinger moon sign?

+ What is Colin Pillinger's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Colin Pillinger

Met de Colin Pillinger geboortekaart analyse (Colin Pillinger natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Colin Pillinger's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Colin Pillinger's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Colin Pillinger

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Colin Pillinger

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Colin Pillinger

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More