Granville Woods avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Granville Woods

Granville Tailer Woods was een uitvinder die in het bezit was van meer dan 60 patenten in de VS. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse mechanische en elektrische ingenieur na de burgeroorlog. Autodidact, concentreerde hij het grootste deel van zijn werk op treinen en trams. Een van zijn opmerkelijke uitvindingen was een apparaat dat hij de Synchronous Multiplex Railway Telegraph noemde, een variant van inductietelegraaf die vertrouwde op omgevingsstatische elektriciteit van bestaande telegraaflijnen om berichten tussen treinstations en rijdende treinen te verzenden. Zijn werk zorgde voor een veiliger en beter openbaar vervoersysteem voor de steden van de Verenigde Staten.

'The Black Edison' die gedurende zijn lange carrière meer dan 50 patenten op zijn naam heeft staan ​​en die ernaar streefde een veiliger en beter openbaar vervoersysteem te maken. Hij was de eerste Afro-Amerikaan die werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieur was na de burgeroorlog.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Granville Woods

Astrologie De geboortehoroscoop van Granville Woods is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Granville Woods zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Granville Woods te berekenen.

Granville Woods Informatie
Verjaardag
*** ,1856
Geboorteplaats
Dag van overlijden
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Granville Woods's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Granville Woods?

+ What is Granville Woods zodiac sign?

+ What is Granville Woods moon sign?

+ What is Granville Woods's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Granville Woods

Met de Granville Woods geboortekaart analyse (Granville Woods natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Granville Woods's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Granville Woods's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Granville Woods

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Granville Woods

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Granville Woods

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More