Jiang Zemin avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Jiang Zemin

Jiang Zemin is een Chinese politicus, was van 1989 tot 2002 algemeen secretaris van de Communistische Partij, voorzitter van de Centrale Militaire Commissie van de Communistische Partij van China van 1989 tot 2004, en was voorzitter van de Communistische Partij. Volksrepubliek China van 1993 tot 2003. Jiang werd eerder beschreven als de "kern van de derde generatie" door de leiders van de Chinese Communistische Partij sinds 1989. Jiang kwam onverwacht aan de macht, evenals een compromiskandidaat na de bijeenkomst op het Tiananmen-plein in 1989, toen hij Zhao Ziyang verving als secretaris-generaal nadat Zhao was afgezet vanwege zijn steun aan de studentenbeweging. Terwijl de toetreding van de "oude acht" tot de Chinese politiek geleidelijk afnam, consolideerde Jiang zijn macht om de "opperste heerser" van het land te worden in de jaren '90

President van China, die in 1993 Deng Xiaoping opvolgde. Hij leidde China tien jaar en hield met name toezicht op de vreedzame overdracht van de soevereiniteit van Hong Kong van het Verenigd Koninkrijk naar China.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Jiang Zemin

Astrologie De geboortehoroscoop van Jiang Zemin is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Jiang Zemin zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Jiang Zemin te berekenen.

Jiang Zemin Informatie
Verjaardag
*** ,1926
Geboorteplaats
Leeftijd
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Jiang Zemin's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jiang Zemin?

+ What is Jiang Zemin zodiac sign?

+ What is Jiang Zemin moon sign?

+ What is Jiang Zemin's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Jiang Zemin

Met de Jiang Zemin geboortekaart analyse (Jiang Zemin natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Jiang Zemin's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Jiang Zemin's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Jiang Zemin

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jiang Zemin

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jiang Zemin

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More