Morris Davis avatar

Astrologie Geboortehoroscoop van Morris Davis

Kolonel Morris D. "Moe" Davis is een officier en advocaat voor de luchtmacht van de Verenigde Staten, aangesteld als de derde hoofdaanklager van de militaire commissie van Guantanamo, waar hij diende van september 2005 tot oktober 2007. Hij nam ontslag nadat hij weigerde bewijs te gebruiken van marteling en vanwege de politieke invloed en druk van vervolging. Hij trok zich in oktober 2008 terug uit de actieve dienst.

Luchtmachtofficier en advocaat van de Verenigde Staten die van 2005 tot 2007 als derde hoofdaanklager van de militaire commissies van Guantanamo diende. Daarvoor werkte hij als directeur van Air Force Legal Information Services.

Read more...

A. Dierenriem Geboortehoroscoop en Sterrenkaart van Morris Davis

Astrologie De geboortehoroscoop van Morris Davis is als een kaart die een momentopname geeft van alle planetaire coördinaten op het exacte tijdstip van de geboorte van Alex. De geboortehoroscoop van elk individu is volledig uniek. De geboorteplaats, datum en tijd van de geboorte van Morris Davis zijn wat nodig is om de geboortehoroscoop van Morris Davis te berekenen.

Morris Davis Informatie
Verjaardag
*** ,1958
Geboorteplaats
Leeftijd
Dierenriemteken
Kaart Instellingen
Loading Chart...

Morris Davis's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Morris Davis?

+ What is Morris Davis zodiac sign?

+ What is Morris Davis moon sign?

+ What is Morris Davis's rising sign?

Planeten

Je kunt de planeten zien als symbool voor de kern van de menselijke persoonlijkheid, en de tekens als verschillende kleuren van bewustzijn waar ze doorheen filteren.

Planeet Dierenriemteken Huis Graden
Huizen

Elk huis wordt geassocieerd met een reeks eigenschappen, beginnend vanuit het zelf, en zich uitbreidend naar de maatschappij en verder.

Huis Dierenriemteken Graden
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspecten

De aspekten beschrijven de geometrische hoeken tussen de planeten. Elke vorm die ze produceren heeft een andere betekenis.

Planeet 1 Aspect Planeet 2 Graden Level
Loading...
Read More

B. Astrologie Geboortehoroscoop Analyse van Morris Davis

Met de Morris Davis geboortekaart analyse (Morris Davis natal chart reading), onderzoeken wij de lay-out van Morris Davis's geboortekaart, unieke planetaire plaatsingen, en aspecten, en laten u de sterke punten en uitdagingen van Morris Davis's geboortekaart zien.

1. Astrology Planets in the Signs of Morris Davis

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Morris Davis

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Morris Davis

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More