6IX9INE avatar

Astrology Birth Chart of 6IX9INE

Daniel Hernandez, znany zawodowo jako Tekashi69 lub 6ix9ine, to amerykański raper i autor tekstów. Jego muzykę charakteryzował agresywny styl rapowania, a jego kontrowersyjną publiczną osobowość charakteryzują charakterystyczne tęczowe włosy, obszerne tatuaże, kwestie prawne i publiczne waśnie z Justinem Bieberem i innymi celebrytami. Hernandez stał się szeroko znany pod koniec 2017 roku po wydaniu swojego debiutanckiego singla „Gummo”, który był przebojem. Następnie wydał mixtape Day69, który był wspierany przez single „Kooda”, „Keke” i „Gotti”, z których wszystkie znalazły się na liście Billboard Hot 100. „Fefe” z Nicki Minaj i Murdą Beatz, singiel z jego Debiutancki album Dummy Boy, zadebiutował na trzecim miejscu listy Hot 100. Pomimo negatywnego przyjęcia przez krytyków, Dummy Boy uzyskał platynę od Recording Industry Association of America.

Raper znany również jako Tekashi69, którego piosenki z 2017 roku „Exodia”, „Go Crazy”, „Oweee” i „Zeta Zero 0.5” pomogły mu ugruntować pozycję artysty rapowego. Jego piosenka „Gummo” otrzymała platynę w 2017 roku. Współpracował z Nicki Minaj nad przebojem „FEFE” w 2018 roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of 6IX9INE

Astrology Birth chart of 6IX9INE (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of 6IX9INE's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of 6IX9INE's birth are what is needed to calculate 6IX9INE's birth chart.

6IX9INE Information
Birthday
*** ,1996
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

6IX9INE's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of 6IX9INE?

+ What is 6IX9INE zodiac sign?

+ What is 6IX9INE moon sign?

+ What is 6IX9INE's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of 6IX9INE's Birth Chart by AllFamous.org

With the 6IX9INE birth chart analysis (6IX9INE natal chart reading), we explore the layout of 6IX9INE's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of 6IX9INE's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of 6IX9INE

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of 6IX9INE

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of 6IX9INE

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More