Bella Thorne avatar

Astrology Birth Chart of Bella Thorne

Annabella Avery „Bella” Thorne to amerykańska aktorka, modelka, piosenkarka i reżyserka. Po raz pierwszy została doceniona za role Margaux Darling w serialu Dirty Sexy Money i Ruthy Spivey w serialu telewizyjnym My Own Worst Enemy, za rolę, która później przyniosła jej nagrodę Young Artist. Thorne jest najbardziej znana z roli CeCe Jones w serialu Disney Channel Shake It Up i otrzymała wiele nagród i nominacji, w tym nagrodę Imagen. Od tego czasu Thorne pojawił się w wielu filmach fabularnych, w tym w Blended, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, serii Opiekunka do dzieci. Otrzymała uznanie za role w The DUFF, Amityville: The Awakening i Infamous. Thorne wyreżyserowała także popularny serial telewizyjny Zakochany, za który otrzymała nominację do nagrody Teen Choice Award. Oprócz aktorstwa, Thorne zajmuje się także muzyką; Swój pierwszy singiel „Watch Me” wydała w 2011 roku, pod numerem 86 na US Billboard Hot 100.

Młoda aktorka, która stała się znana dzięki nagrodzonej nagrodą Imagen i Young Artist roli tancerki CeCe Jones w serialu Disneya Shake It Up. Zagrała także jako Madison w filmie The Duff z 2015 roku. Otrzymała główną rolę w programie Freeform Famous in Love w 2017 roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Bella Thorne

Astrology Birth chart of Bella Thorne (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Bella Thorne's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Bella Thorne's birth are what is needed to calculate Bella Thorne's birth chart.

Bella Thorne Information
Birthday
*** ,1997
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Bella Thorne's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Bella Thorne?

+ What is Bella Thorne zodiac sign?

+ What is Bella Thorne moon sign?

+ What is Bella Thorne's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Bella Thorne's Birth Chart by AllFamous.org

With the Bella Thorne birth chart analysis (Bella Thorne natal chart reading), we explore the layout of Bella Thorne's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Bella Thorne's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Bella Thorne

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Bella Thorne

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Bella Thorne

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More