Caitlyn Jenner avatar

Astrology Birth Chart of Caitlyn Jenner

Caitlyn Marie Jenner jest amerykańską prezenterką telewizyjną i emerytowaną złotą medalistką olimpijską. Jenner grał w uniwersytecką piłkę nożną dla Graceland Yellowjackets, zanim doznał kontuzji kolana, która wymagała operacji. Przekonany przez trenera dziesięciu dyscyplin olimpijskich Jacka Parkera, LD Weldona, do spróbowania dziesięciu triathlonów, Jenner kontynuował sześcioletnią karierę w dziesięciu triathlonach, której kulminacją było zwycięstwo w dziesięciu triathlonie. Mieszany na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976 w Montrealu, ustanawiając trzeci z rzędu rekord świata i zyskując sławę jako „w pełni amerykański bohater”. Z nieoficjalnym tytułem „Największego Sportowca Świata” Jenner rozpoczął karierę w telewizji, filmie, pisarstwie, wyścigach, biznesie i jako model okładkowy dla Playgirl.

Wcześniej znana jako Bruce Jenner, zdobyła złoty medal olimpijski w dziesięcioboju w 1976 roku na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Odzyskała sławę w jednym z najbardziej udanych programów telewizyjnych wszechczasów, Keeping Up with the Kardashians. W 2015 roku ogłosiła zmianę płci w wywiadzie dla Diane Sawyer i zaczęła występować we własnym serialu pod tytułem I Am Cait.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Caitlyn Jenner

Astrology Birth chart of Caitlyn Jenner (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Caitlyn Jenner's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Caitlyn Jenner's birth are what is needed to calculate Caitlyn Jenner's birth chart.

Caitlyn Jenner Information
Birthday
*** ,1949
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Caitlyn Jenner's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Caitlyn Jenner?

+ What is Caitlyn Jenner zodiac sign?

+ What is Caitlyn Jenner moon sign?

+ What is Caitlyn Jenner's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Caitlyn Jenner's Birth Chart by AllFamous.org

With the Caitlyn Jenner birth chart analysis (Caitlyn Jenner natal chart reading), we explore the layout of Caitlyn Jenner's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Caitlyn Jenner's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Caitlyn Jenner

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Caitlyn Jenner

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Caitlyn Jenner

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More