Cardi B avatar

Astrology Birth Chart of Cardi B

Belcalis Marlenis Almánzar, znany pod pseudonimem Cardi B, to amerykański raper i muzyk. Urodzona i wychowana w Nowym Jorku, stała się celebrytką internetu dzięki swojej sławie z Vine i Instagrama. W latach 2015-2017 występowała jako zwykła aktorka w reality show VH1 Love & Hip Hop: New York, który przedstawia jej dążenie do muzycznych aspiracji. Wydała dwa mixtape'y - Gangsta Bitch Music, Vol. 1 i Vol. 2, zanim podpisał kontrakt z Atlantic Records na początku 2017 roku. Jego debiutancki album studyjny, Invasion of Privacy, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, pobijając wiele rekordów strumieniowych, mając certyfikat RIAA trzy platynowe płyty i został uhonorowany przez Billboard jako najlepszy kobiecy album rapowy. roku 2010. Wysoko ceniona przez krytyków, zdobyła nagrodę Grammy dla najlepszego albumu rapowego, dzięki czemu Cardi B jest jedyną kobietą, która zdobyła tę nagrodę jako artystka solowa, a także pierwszą od 15 lat artystką rapową, która otrzymała nominację w kategorii Album Roku.

Zdobył sławę jako członek obsady serialu reality Love & Hip Hop: New York. Jest artystką nagrywającą hip-hop, znaną z takich singli jak „Bodak Yellow” i „Foreva”. W 2019 roku zagrała w dramacie Hustlers u boku Jennifer Lopez i została obsadzona w filmie F9 z 2021 roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Cardi B

Astrology Birth chart of Cardi B (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Cardi B's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Cardi B's birth are what is needed to calculate Cardi B's birth chart.

Cardi B Information
Birthday
*** ,1992
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Cardi B's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Cardi B?

+ What is Cardi B zodiac sign?

+ What is Cardi B moon sign?

+ What is Cardi B's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Cardi B's Birth Chart by AllFamous.org

With the Cardi B birth chart analysis (Cardi B natal chart reading), we explore the layout of Cardi B's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Cardi B's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Cardi B

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Cardi B

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Cardi B

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More