Celine Dion avatar

Astrology Birth Chart of Celine Dion

Céline Marie Claudette Dion to kanadyjska piosenkarka. Jest znana ze swojego potężnego głosu i zręcznej techniki i pozostaje najlepiej sprzedającą się kanadyjską artystką i jedną z najlepiej sprzedających się artystek wszechczasów z rekordową sprzedażą ponad 200 milionów egzemplarzy na całym świecie. . Urodzona w wielodzietnej rodzinie w Charlemagne w Quebecu, w latach 80. stała się nastoletnią gwiazdą w swoim rodzinnym mieście dzięki serii francuskich albumów. Po raz pierwszy zdobyła międzynarodowe uznanie, wygrywając zarówno Światowy Festiwal Piosenki Yamaha w 1982 r., jak i Konkurs Piosenki Eurowizji w 1988 r., gdzie reprezentowała Szwajcarię. Po nauczeniu się mówienia po angielsku zapisała się do Epic Records w Stanach Zjednoczonych. W 1990 roku Dion wydał swój pierwszy anglojęzyczny album, Unison, ugruntowując swoją pozycję jako realny artysta pop w Ameryce Północnej i innych anglojęzycznych regionach świata.

Artysta muzyki pop i dance znany ze śpiewania motywu z TitanicMy Heart Will Go On”. Zdobyła nagrodę Chopard Diamond Award za sprzedaż ponad 200 milionów albumów.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Celine Dion

Astrology Birth chart of Celine Dion (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Celine Dion's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Celine Dion's birth are what is needed to calculate Celine Dion's birth chart.

Celine Dion Information
Birthday
*** ,1968
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Celine Dion's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Celine Dion?

+ What is Celine Dion zodiac sign?

+ What is Celine Dion moon sign?

+ What is Celine Dion's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Celine Dion's Birth Chart by AllFamous.org

With the Celine Dion birth chart analysis (Celine Dion natal chart reading), we explore the layout of Celine Dion's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Celine Dion's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Celine Dion

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Celine Dion

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Celine Dion

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More