Cynthia Parker avatar

Astrology Birth Chart of Cynthia Parker

Cynthia Ann Parker, znana również jako Naduah, była białą kobietą porwaną w 1836 roku, w wieku około 10 lat, przez gang wojenny Komanczów, który zaatakował jej rodzinną kolonię, a później została zabrana przez zespół Rangersów. Teksas został odkryty i aresztowany w tym wieku. w wieku 34 lat, kiedy zaatakowali jego adoptowane plemię. Jego imię Comanche oznacza „ktoś został znaleziony”. Parker została adoptowana przez Comanche i mieszkała z nimi przez 24 lata, całkowicie porzucona i zapominając o swojej kulturze i tożsamości z dzieciństwa. Poślubiła wodza Komanczów, Petę Nocona, i miała z nim troje dzieci, w tym ostatniego wolnego wodza Komanczów, Quanaha Parkera. W wieku 34 lat Parker została schwytana przez strażnika Teksasu w bitwie nad rzeką Pease, znanej również jako „masakra na rzece Pease”, nalot na jej adoptowane plemię, składające się z sześciu do dwunastu osób, głównie kobiet. i dzieci. został zabity.

Sensacja synchronizacji ust na TikTok, która zgromadziła ponad 4,6 miliona fanów na swoim koncie cynthiaparkerrrr. W swoich układach tanecznych często występuje z innymi twórcami TikTok i przyjaciółmi. Jest znana ze współpracy w duetach z jej fanami, którzy przesyłają jej prezenty.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Cynthia Parker

Astrology Birth chart of Cynthia Parker (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Cynthia Parker's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Cynthia Parker's birth are what is needed to calculate Cynthia Parker's birth chart.

Cynthia Parker Information
Birthday
*** ,2004
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Cynthia Parker's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Cynthia Parker?

+ What is Cynthia Parker zodiac sign?

+ What is Cynthia Parker moon sign?

+ What is Cynthia Parker's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Cynthia Parker's Birth Chart by AllFamous.org

With the Cynthia Parker birth chart analysis (Cynthia Parker natal chart reading), we explore the layout of Cynthia Parker's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Cynthia Parker's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Cynthia Parker

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Cynthia Parker

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Cynthia Parker

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More