Eva Lund avatar

Astrology Birth Chart of Eva Lund

Eva Lund to szwedzka lokówka. 5 stóp 7 cali, 146 funtów. Urodziła się w Sztokholmie w Szwecji jako Eva Eriksson, mieszka w Upplands Väsby w Sztokholmie z mężem i szwedzkim trenerem w curlingu Stefanem Lundem oraz jej synem Adamem i córką Anną. Eva Lund trenuje z klubem Härnösands CK, a kiedy nie uprawia curlingu, jest kierownikiem projektu ds. regulacji prawnych. Eva Lund grała na trzecim miejscu w drużynie Anette Norberg i zdobyła wiele międzynarodowych tytułów, w tym dwa złote na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie i 2010 w Vancouver. W mistrzostwach świata ma złoto z 2005 i 2006, srebro z 2001 i brąz z 2003. Zdobyła złoto w mistrzostwach Europy w latach 2001, 2003, 2004, 2005 i 2007. Ma też złoto z 1993 roku jako rezerwa. A w serii Elite zdobyła złoto w 2001, 2003, 2004, 2005 i 2006, brąz z 1993, 1998 i 1999. Niedawno przeszła na emeryturę. W 2003 roku została wprowadzona do Szwedzkiej Galerii Sław Curlingu.

Szwedzka curlerka, która zdobyła dwa złote medale olimpijskie, jeden w 2006 roku w Turynie i jeden w 2010 roku w Vancouver.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Eva Lund

Astrology Birth chart of Eva Lund (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Eva Lund's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Eva Lund's birth are what is needed to calculate Eva Lund's birth chart.

Eva Lund Information
Birthday
*** ,1971
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Eva Lund's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Eva Lund?

+ What is Eva Lund zodiac sign?

+ What is Eva Lund moon sign?

+ What is Eva Lund's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Eva Lund's Birth Chart by AllFamous.org

With the Eva Lund birth chart analysis (Eva Lund natal chart reading), we explore the layout of Eva Lund's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Eva Lund's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Eva Lund

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Eva Lund

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Eva Lund

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More