Jeezy avatar

Astrology Birth Chart of Jeezy

Jay Wayne Jenkins, znany pod pseudonimem Jeezy, to amerykański raper, muzyk i aktor. Podpisany z Def Jam Recordings od 2004 roku, jego pierwsza praca, Let's Get It: Thug Motivation 101, ukazała się w następnym roku i dotarła na drugie miejsce na liście Billboard 200, sprzedając w tym tygodniu 172 000 egzemplarzy. Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego. Jeezy przypisuje się raperom T.I. i Gucci Mane z Atlanty za pomoc w tworzeniu i popularyzacji muzyki trapowej wśród mainstreamowej publiczności. Jeezy rozpoczęła karierę muzyczną w 2001 roku pod nazwą Lil J, wydając Thuggin 'Under the Influence. W sumie Jeezy wydał 10 albumów studyjnych, a także kilka przebojowych singli, w tym 10 najlepszych hitów „Soul Survivor”, z Akonem, a także 40 hitów „I Luv It”, „Go Getta”. z R. Kelly i „Put On” z Kanye Westem.

Raper z Atlanty, który stał się znany dzięki przebojom „Love in This Club” i „I'm so Paid” i był nominowany do kilku nagród Grammy.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Jeezy

Astrology Birth chart of Jeezy (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Jeezy's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Jeezy's birth are what is needed to calculate Jeezy's birth chart.

Jeezy Information
Birthday
*** ,1977
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Jeezy's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jeezy?

+ What is Jeezy zodiac sign?

+ What is Jeezy moon sign?

+ What is Jeezy's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Jeezy's Birth Chart by AllFamous.org

With the Jeezy birth chart analysis (Jeezy natal chart reading), we explore the layout of Jeezy's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Jeezy's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Jeezy

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jeezy

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jeezy

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More