Jennifer Lopez avatar

Astrology Birth Chart of Jennifer Lopez

Jennifer Lynn Lopez, znana również jako J.Lo, to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i tancerka. W 1991 roku Lopez zaczęła występować jako tancerka Fly Girl w In Living Colour, w którym nadal uczestniczyła, dopóki nie zdecydowała się na karierę aktorską w 1993 roku. Dzięki swojej pierwszej głównej roli w filmie biograficznym Seleny w 1997 roku, Lopez została pierwszą latynoską aktorką zarobić ponad 1 milion dolarów na filmie. Następnie zagrała w Anakondzie i Poza zasięgiem wzroku, a od 2017 roku stała się jedną z najlepiej opłacanych latynoskich aktorek na świecie. Lopez jest uważana za ikonę literatury. Spopularyzowany i często określany jako artysta z potrójnym zagrożeniem. Lopez wkroczył do branży muzycznej ze swoim debiutanckim albumem studyjnym On the 6, albumem, który pomógł wprowadzić ruch latynoskiego popu do muzyki amerykańskiej. Wraz z jednoczesnym wydaniem jej drugiego albumu studyjnego J.Lo i komedii romantycznej The Wedding Planner w 2001 roku, Lopez została pierwszą kobietą, która ukończyła album i film w tym samym tygodniu.

Gwiazda hip-hopu i R&B, lepiej znana jako J-Lo, która sprzedała ponad 20 milionów płyt na całym świecie. W 1999 roku wydała swój debiutancki album On the 6, a następnie wydała czterokrotnie platynowy album J.Lo w 2001 roku. Jej najbardziej znane utwory to „Waiting for Tonight”, „If You Had My Love”, „Love Don't Cost a Thing” i „Jenny from the Block”.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Jennifer Lopez

Astrology Birth chart of Jennifer Lopez (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Jennifer Lopez's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Jennifer Lopez's birth are what is needed to calculate Jennifer Lopez's birth chart.

Jennifer Lopez Information
Birthday
*** ,1969
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Jennifer Lopez's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jennifer Lopez?

+ What is Jennifer Lopez zodiac sign?

+ What is Jennifer Lopez moon sign?

+ What is Jennifer Lopez's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Jennifer Lopez's Birth Chart by AllFamous.org

With the Jennifer Lopez birth chart analysis (Jennifer Lopez natal chart reading), we explore the layout of Jennifer Lopez's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Jennifer Lopez's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Jennifer Lopez

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jennifer Lopez

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jennifer Lopez

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More