John Cena avatar

Astrology Birth Chart of John Cena

John Felix Anthony Cena to amerykański zawodowy zapaśnik, aktor i prezenter telewizyjny. Powszechnie uważany za jednego z największych zawodowych zapaśników wszechczasów, obecnie jest związany z WWE. Urodzony i wychowany w West Newbury, Massachusetts, Cena przeniósł się do Kalifornii w 1998 roku, aby rozpocząć karierę jako kulturysta. Przeszedł do wrestlingu w 1999 roku, kiedy zadebiutował w Ultimate Pro Wrestling. Podpisał kontrakt z World Wrestling Federation w 2001 roku, gdzie początkowo został przydzielony do Ohio Valley Wrestling. Zdobył sławę w WWE po przyjęciu osobowości rapera gadającego śmieci. Swój pierwszy tytuł w grze pojedynczej, United States Championship, zdobył w 2004 roku. W następnym roku po raz pierwszy zdobył WWE Championship, a jego postać zmieniła się następnie w czystego bohatera podobnego do Supermana. Następnie przez następną dekadę kierował firmą jako gracz franczyzowy i jej publiczna twarz.

Nazywany „Doctor of Thuganomics”, zdobył 25 mistrzostw zawodowych, w tym 16 mistrzostw świata WWE wagi ciężkiej. Również jako aktor, zdobył główne role w filmach The Marine, Legendary, Fred: The Movie, 12 Rounds i Playing with Fire.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of John Cena

Astrology Birth chart of John Cena (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of John Cena's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of John Cena's birth are what is needed to calculate John Cena's birth chart.

John Cena Information
Birthday
*** ,1977
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

John Cena's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of John Cena?

+ What is John Cena zodiac sign?

+ What is John Cena moon sign?

+ What is John Cena's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of John Cena's Birth Chart by AllFamous.org

With the John Cena birth chart analysis (John Cena natal chart reading), we explore the layout of John Cena's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of John Cena's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of John Cena

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of John Cena

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of John Cena

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More