Jon Moxley avatar

Astrology Birth Chart of Jon Moxley

Jonathan David Good, znany pod pseudonimem Jon Moxley, jest amerykańskim zawodowym zapaśnikiem i aktorem. Podpisał kontrakty z All Elite Wrestling i New Japan Pro-Wrestling, gdzie był aktualnym i najdłuższym mistrzem IWGP United States Heavyweight Champion w swoim drugim panowaniu. Od czasu do czasu pojawia się również w turniejach niezależnych. Jest powszechnie znany ze swojej kadencji w WWE, gdzie występował pod pseudonimem Dean Ambrose od 2011 do 2019 roku. Dobry zadebiutował w profesjonalnym wrestlingu w 2004 roku i brał udział jako Jon Moxley w wielu regionalnych promocjach, takich jak Heartland Wrestling Association, Westside Xtreme Wrestling , Full Impact Pro, Combat Zone Wrestling i Dragon Gate USA. Po podpisaniu kontraktu z WWE w 2011 roku został nazwany Dean Ambrose i zaczął rywalizować na terytoriach rozwojowych społeczeństwa FCW i NXT, zanim dołączył do głównego rosteru w listopadzie 2012 roku jako członek The Shield z Romanem Reignsem i Sethem Rollinsem.

Dean Ambrose, wraz z Seth Rollins i Roman Reigns, stanowili jedną trzecią drużyny wrestlingowej WWE's Shield, która wyszła w 2012 roku jako opór wobec niesprawiedliwości WWE.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Jon Moxley

Astrology Birth chart of Jon Moxley (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Jon Moxley's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Jon Moxley's birth are what is needed to calculate Jon Moxley's birth chart.

Jon Moxley Information
Birthday
*** ,1985
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Jon Moxley's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jon Moxley?

+ What is Jon Moxley zodiac sign?

+ What is Jon Moxley moon sign?

+ What is Jon Moxley's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Jon Moxley's Birth Chart by AllFamous.org

With the Jon Moxley birth chart analysis (Jon Moxley natal chart reading), we explore the layout of Jon Moxley's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Jon Moxley's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Jon Moxley

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jon Moxley

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jon Moxley

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More