Kelsea Ballerini avatar

Astrology Birth Chart of Kelsea Ballerini

Kelsea Nicole Ballerini to amerykańska piosenkarka country i autorka tekstów. Zaczęła komponować w młodym wieku i podpisała kontrakt z Black River Entertainment w 2014 roku, wydając swój pierwszy album studyjny w następnym roku, The First Time. Jego drugi album studyjny, Unapologeently, poszedł w ich ślady w 2017 roku. Pierwsze dwa albumy Ballerini zajęły siedem miejsc na listach przebojów Hot Country Songs i Country Airplay. Później ma cztery single numer jeden, zaczynając od debiutanckiego singla „Love Me Like You Mean It”, co czyni ją pierwszą artystką, której pierwszy singiel znalazł się na szczycie list przebojów. Carrie Underwood w 2006 roku. Po nim pojawiły się „Dibs” i „Peter Pan”, ich wzrost uczynił ją także pierwszą artystką country, która wysłała swoje pierwsze trzy single na szczyt tej listy od czasu Wynonny Judd. Czwartym singlem nr 1 Ballerini jest „Legends”. Jej trzeci i czwarty album studyjny, Kelsea i Ballerini, zostały wydane w 2020 roku.

Stała się godna uwagi dzięki swojemu singielowi „Love Me Like You Mean It”, który wspiął się na pozycję Top 30 na amerykańskiej liście przebojów. Została nazwana jedną z Next Women of Country Telewizji Country w 2014 roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Kelsea Ballerini

Astrology Birth chart of Kelsea Ballerini (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Kelsea Ballerini's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Kelsea Ballerini's birth are what is needed to calculate Kelsea Ballerini's birth chart.

Kelsea Ballerini Information
Birthday
*** ,1993
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Kelsea Ballerini's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Kelsea Ballerini?

+ What is Kelsea Ballerini zodiac sign?

+ What is Kelsea Ballerini moon sign?

+ What is Kelsea Ballerini's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Kelsea Ballerini's Birth Chart by AllFamous.org

With the Kelsea Ballerini birth chart analysis (Kelsea Ballerini natal chart reading), we explore the layout of Kelsea Ballerini's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Kelsea Ballerini's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Kelsea Ballerini

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Kelsea Ballerini

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Kelsea Ballerini

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More