Kid Cudi avatar

Astrology Birth Chart of Kid Cudi

Scott Ramon Seguro Mescudi, znany jako Kid Cudi, to amerykański raper, piosenkarz, autor tekstów, muzyk, producent muzyczny i aktor z Cleveland w stanie Ohio. Był powszechnie uznawany za wpływowego twórcę niektórych hip hopów i sztuk alternatywnych. Pierwszy długoterminowy projekt Cudiego, mixtape A Kid Named Cudi zwrócił uwagę amerykańskiego rapera i producenta Kanye Westa, który podpisał kontrakt z Cudi z jego wytwórnią GOOD Music. Debiutancki singiel Cudiego "Day" n 'Nite "ukazał się pod koniec 2008 roku. Jego debiutancki album studyjny Man on the Moon: The End of Day otrzymał podwójną platynę od Recording Industry Association of America, wydany w 2008 roku. W 2010 roku wydał jego drugi album Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager i założył zespół rockowy WZRD z wieloletnim współpracownikiem Dot da Genius. Ich debiutancki album o tej samej nazwie znalazł się na szczycie listy Billboard Top Rock Albums.

Urodzony jako Scott Ramon Seguro Mescudi, jego piosenka „Day 'n' Nite” znalazła się w pierwszej piątce przebojów Billboardu, a album Man on the Moon: The End of Day z 2009 roku pokrył się podwójną platyną. Wystąpił w 2014 roku w filmie Need for Speed oraz w jednym z odcinków komedii stacji Fox Brooklyn Nine-Nine.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Kid Cudi

Astrology Birth chart of Kid Cudi (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Kid Cudi's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Kid Cudi's birth are what is needed to calculate Kid Cudi's birth chart.

Kid Cudi Information
Birthday
*** ,1984
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Kid Cudi's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Kid Cudi?

+ What is Kid Cudi zodiac sign?

+ What is Kid Cudi moon sign?

+ What is Kid Cudi's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Kid Cudi's Birth Chart by AllFamous.org

With the Kid Cudi birth chart analysis (Kid Cudi natal chart reading), we explore the layout of Kid Cudi's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Kid Cudi's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Kid Cudi

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Kid Cudi

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Kid Cudi

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More