Meek Mill avatar

Astrology Birth Chart of Meek Mill

Robert Rihmeek Williams, znany zawodowo jako Meek Mill, to amerykański raper, autor tekstów i aktywista. Urodzony i wychowany w Filadelfii, rozpoczął karierę muzyczną jako raper bojowy, a później założył krótkotrwałą grupę rapową The Bloodhoundz. W 2008 roku pochodzący z Atlanty raper T.I. podpisał Meek Mill z pierwszą umową płytową. W lutym 2011 roku, po opuszczeniu Grand Hustle Records, Mill podpisał kontrakt z raperem Rickiem Rossem z Miami, Maybach Music Group. Debiutancki album Milla, Dreams and Nightmares, został wydany w 2012 roku przez MMG i Warner Bros. Records. Album, poprzedzony głównym singlem „Amen”, zadebiutował pod numerem 57 na amerykańskiej liście Billboard 200. W październiku 2012 roku Mill ogłosił uruchomienie własnego wydawnictwa wytwórni Dream Chasers Records, którego nazwa pochodzi od jego serii mixtape'ów. Meek Mill często współpracuje z kolegami z wytwórni MMG; Znany jest również z występów na składankach MMG Self Made, gdzie jego pierwsze dwa single, „Tupac Back” i „Ima Boss”, znalazły się na pierwszym tomie.

Urodzony jako Robert Williams i znany jako Mr. Philadelphia, jest artystą hip-hopowym, którego pierwszy album studyjny Dreams & Nightmares osiągnął 2. miejsce na liście Billboard 200 w USA.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Meek Mill

Astrology Birth chart of Meek Mill (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Meek Mill's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Meek Mill's birth are what is needed to calculate Meek Mill's birth chart.

Meek Mill Information
Birthday
*** ,1987
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Meek Mill's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Meek Mill?

+ What is Meek Mill zodiac sign?

+ What is Meek Mill moon sign?

+ What is Meek Mill's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Meek Mill's Birth Chart by AllFamous.org

With the Meek Mill birth chart analysis (Meek Mill natal chart reading), we explore the layout of Meek Mill's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Meek Mill's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Meek Mill

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Meek Mill

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Meek Mill

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More