Miranda Lambert avatar

Astrology Birth Chart of Miranda Lambert

Miranda Leigh Lambert to amerykańska piosenkarka country i autorka tekstów. Karierę rozpoczęła na początku 2001 roku wydając swój pierwszy album niezależnie. W 2003 roku zajęła trzecie miejsce w programie telewizyjnym Nashville Star, konkursie śpiewu emitowanym w amerykańskiej sieci. Oprócz kariery solowej jest także członkiem zespołu Pistol Annies utworzonego w 2011 roku obok Ashley Monroe i Angaleeny Presley. Lambert został uhonorowany nagrodami Grammy, Academy of Country Music Awards i Country Music Association Awards. Lambert otrzymał więcej nagród Akademii Muzyki Country niż jakikolwiek inny artysta w historii. Drugi i debiutancki album Lamberta, Kerosene, otrzymał w USA status platyny i wyprodukował single „Me and Charlie Talking”, „Bring Me Down”, „Kerosene” i „New Strings”. Wszystkie cztery single weszły do ​​pierwszej 40 listy Billboard Hot Country Songs. Jej drugi album, Crazy Ex-Girlfriend, został wydany na początku 2007 roku

Piosenkarka i autorka tekstów, która stała się znana ze swoich dosadnych, a czasem gniewnych tekstów po tym, jak zajęła trzecie miejsce w sezonie 2003 Nashville Star. Była wielką zwycięzcą konkursu CMA Awards 2014, zdobywając wyróżnienie dla wokalistki roku, podczas gdy jej album Platinum został uznany za album roku, a jej piosenka „Automatic” została uznana za singiel roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Miranda Lambert

Astrology Birth chart of Miranda Lambert (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Miranda Lambert's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Miranda Lambert's birth are what is needed to calculate Miranda Lambert's birth chart.

Miranda Lambert Information
Birthday
*** ,1983
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Miranda Lambert's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Miranda Lambert?

+ What is Miranda Lambert zodiac sign?

+ What is Miranda Lambert moon sign?

+ What is Miranda Lambert's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Miranda Lambert's Birth Chart by AllFamous.org

With the Miranda Lambert birth chart analysis (Miranda Lambert natal chart reading), we explore the layout of Miranda Lambert's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Miranda Lambert's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Miranda Lambert

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Miranda Lambert

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Miranda Lambert

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More