Molly Ringwald avatar

Astrology Birth Chart of Molly Ringwald

Molly Kathleen Ringwald to amerykańska aktorka i pisarka. Została obsadzona w swojej pierwszej głównej roli jako Molly w sitcomie NBC Fakty z życia po tym, jak reżyser castingu zobaczył ją jako sierotę podczas sceny w musicalu Annie. . Ona i kilku innych członków oryginalnej obsady Faktów z życia zostało wyeliminowanych, gdy serial został przerobiony. Następnie zadebiutowała jako Miranda w niezależnym filmie Tempest, zdobywając nominację do Złotego Globu w kategorii Nowa Gwiazda Roku. Ringwald jest znana ze współpracy z filmowcem Johnem Hughesem. Stała się ikoną nastolatków po zagraniu w popularnych filmach Hughes Sixteen Candles, The Breakfast Club i Pretty in Pink. Później zagrała w The Pick-up Artist, Fresh Horses i For Keeps. Wystąpiła w kilku filmach w latach 90., w tym Something to Live for: The Alison Gertz Story, The Stand i Some Folks Call It a Sling Blade.

Była nastoletnia aktorka, znana przede wszystkim z udziału w „Brat Pack”, grupie aktorów z lat 80., którzy często pojawiali się razem na ekranie. Jej najbardziej znane filmy to Sixteen Candles, The Breakfast Club i Pretty in Pink.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Molly Ringwald

Astrology Birth chart of Molly Ringwald (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Molly Ringwald's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Molly Ringwald's birth are what is needed to calculate Molly Ringwald's birth chart.

Molly Ringwald Information
Birthday
*** ,1968
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Molly Ringwald's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Molly Ringwald?

+ What is Molly Ringwald zodiac sign?

+ What is Molly Ringwald moon sign?

+ What is Molly Ringwald's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Molly Ringwald's Birth Chart by AllFamous.org

With the Molly Ringwald birth chart analysis (Molly Ringwald natal chart reading), we explore the layout of Molly Ringwald's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Molly Ringwald's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Molly Ringwald

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Molly Ringwald

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Molly Ringwald

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More