Niall Horan avatar

Astrology Birth Chart of Niall Horan

Niall James Horan to irlandzki piosenkarz i autor tekstów. Został członkiem boysbandu One Direction, powstałego w 2010 roku podczas brytyjskiego konkursu wokalnego The X Factor. Po przerwie w działalności zespołu w 2016 roku Horan podpisał kontrakt nagraniowy jako artysta solowy z Capitol Records. Debiutancki solowy album Horana, Flicker, znalazł się na pierwszym miejscu w Irlandii i Stanach Zjednoczonych, jednocześnie docierając do pierwszej trójki w Australii i Wielkiej Brytanii. Single „This Town” i „Slow Hands” znalazły się w pierwszej dwudziestce w kilku krajach. Drugi album studyjny Horana, Heartbreak Weather, został wydany w marcu 2020 roku i zadebiutował na czwartym miejscu w USA oraz na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Meksyku.

Irlandzki piosenkarz i autor tekstów, który po raz pierwszy zyskał sławę jako członek boysbandu One Direction. W 2016 roku podpisał kontrakt płytowy jako artysta solowy z Capitol Records. Zadebiutował jako artysta solowy albumem Flicker z 2017 roku, na którym znajdują się single „Slow Hands” i „This Town”. Swój drugi album, Heartbreak Weather, wydał w marcu 2020 roku.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Niall Horan

Astrology Birth chart of Niall Horan (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Niall Horan's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Niall Horan's birth are what is needed to calculate Niall Horan's birth chart.

Niall Horan Information
Birthday
*** ,1993
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Niall Horan's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Niall Horan?

+ What is Niall Horan zodiac sign?

+ What is Niall Horan moon sign?

+ What is Niall Horan's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Niall Horan's Birth Chart by AllFamous.org

With the Niall Horan birth chart analysis (Niall Horan natal chart reading), we explore the layout of Niall Horan's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Niall Horan's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Niall Horan

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Niall Horan

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Niall Horan

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More