Nicki Minaj avatar

Astrology Birth Chart of Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj-Petty, znana pod pseudonimem Nicki Minaj, to amerykańska raperka, piosenkarka, aktorka, modelka, filantropka i bizneswoman z Trynidadu. Urodzona w dzielnicy Saint James w Port Spain, Trynidadzie i Tobago i wychowana w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, stała się znana publiczności po wydaniu mixtape'ów Playtime Is Over, Sucka Free i Beam Me Up Scotty. . Jego żywy i skomponowany rap używający metafor, fraz i kalamburów zdobył wiele pochwał. Początkowo Minaj była znana ze swoich kolorowych kostiumów i peruk, charakterystycznej stylizacji oraz wykorzystywania różnych ego i tonów, przede wszystkim angielskiego koguta. W 2009 roku Minaj wydała swój debiutancki album studyjny Pink Friday, który osiągnął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200 i otrzymał trzy platynowe statusy od Recording Industry Association of America. Album przyniósł Minaj pierwszy singiel w pierwszej piątce „Super Bass”, osiągając trzecie miejsce.

Artysta hip-hopowy, którego debiutancki album z 2010 roku, Pink Friday, pokrył się czterokrotnie platyną, a siedem singli znalazło się w tym samym czasie na liście Billboard's Hot 100. Jej kolejny album, Pink Friday: Roman Reloaded, został wydany w 2012 roku. Została sędzią w dwunastym sezonie American Idol.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Nicki Minaj

Astrology Birth chart of Nicki Minaj (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Nicki Minaj's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Nicki Minaj's birth are what is needed to calculate Nicki Minaj's birth chart.

Nicki Minaj Information
Birthday
*** ,1982
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Nicki Minaj's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Nicki Minaj?

+ What is Nicki Minaj zodiac sign?

+ What is Nicki Minaj moon sign?

+ What is Nicki Minaj's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Nicki Minaj's Birth Chart by AllFamous.org

With the Nicki Minaj birth chart analysis (Nicki Minaj natal chart reading), we explore the layout of Nicki Minaj's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Nicki Minaj's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Nicki Minaj

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Nicki Minaj

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Nicki Minaj

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More