Prince Royce avatar

Astrology Birth Chart of Prince Royce

Geoffrey Royce Rojas, znany zawodowo jako Prince Royce, to urodzony w Ameryce dominikański piosenkarz i autor tekstów. We wczesnym wieku Royce zainteresował się muzyką, a jako nastolatek zaczął eksperymentować z muzyką i pisać poezję. W wieku dziewiętnastu lat Royce poznał Andrésa Hidalgo, który został jego menadżerem. Hidalgo przedstawił później Royce'a producentowi muzycznemu Sergio George'owi, który natychmiast podpisał kontrakt z jego wytwórnią po wysłuchaniu trzech jego dem. W marcu 2010 roku Royce wydał swój debiutancki album studyjny o tej samej nazwie, na którym powstały dwa komercyjne single: „Stand by Me” i „Corazón Sin Cara”. W Stanach Zjednoczonych oba utwory osiągnęły pierwsze miejsce na liście Billboard Tropical Songs, a „Corazón Sin Cara” osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot Latin Songs. Sam album osiągnął numer jeden na listach przebojów US Billboard Top Latin Albums i Tropical Albums. Royce otrzymał trzy nagrody na Billboard Latin Music Awards w 2011 roku, w tym Tropical Album of the Year.

Wykonawca muzyki pop znany z singli „Stand by Me” i „Corazón Sin Cara”, które zajęły pierwsze miejsce na liście Billboard Tropical Songs Chart. Jego album z 2013 roku, na którym znalazł się znajdujący się na szczycie list przebojów „Darte un Beso”, zadebiutował na pierwszym miejscu w USA i Puerto Rico i uzyskał platynę od RIAA.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Prince Royce

Astrology Birth chart of Prince Royce (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Prince Royce's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Prince Royce's birth are what is needed to calculate Prince Royce's birth chart.

Prince Royce Information
Birthday
*** ,1989
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Prince Royce's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Prince Royce?

+ What is Prince Royce zodiac sign?

+ What is Prince Royce moon sign?

+ What is Prince Royce's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Prince Royce's Birth Chart by AllFamous.org

With the Prince Royce birth chart analysis (Prince Royce natal chart reading), we explore the layout of Prince Royce's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Prince Royce's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Prince Royce

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Prince Royce

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Prince Royce

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More