Raine Maida avatar

Astrology Birth Chart of Raine Maida

Raine Maida to kanadyjski muzyk najbardziej znany jako główny wokalista i autor tekstów alternatywnego zespołu rockowego Our Lady Peace. Znany jest z wyjątkowego falsetu, a także śpiewu z zagadkowych i poetyckich piosenek. Czasami gra na niektórych instrumentach muzycznych, takich jak gitara akustyczna, występując z Notre-Dame de la Paix. Po tym, jak gitarzysta Mike Turner opuścił Our Lady Peace w 2001 roku, Maida była jedynym oryginalnym członkiem grupy. Maida rozpoczęła karierę solową w 2006 roku, wydając swój pierwszy solowy album The Hunters Lullaby w 2007 roku. W 2009 roku wyprodukował także siódmy album studyjny Our Lady Peace, Burn Burn. Maida jest mężatką. Kanadyjska piosenkarka Chantal Kreviazuk od 1999 roku i razem mają trzech synów. Maida jest blisko związana z War Child i innymi organizacjami charytatywnymi od 2003 roku i jest otwartym krytykiem wojny w Iraku i byłym prezydentem USA Georgem W. Bushem.

Wokalista alternatywnej grupy rockowej Our Lady Peace. Wydał także The Hunter's Lullaby i inne solowe albumy.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Raine Maida

Astrology Birth chart of Raine Maida (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Raine Maida's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Raine Maida's birth are what is needed to calculate Raine Maida's birth chart.

Raine Maida Information
Birthday
*** ,1970
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Raine Maida's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Raine Maida?

+ What is Raine Maida zodiac sign?

+ What is Raine Maida moon sign?

+ What is Raine Maida's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Raine Maida's Birth Chart by AllFamous.org

With the Raine Maida birth chart analysis (Raine Maida natal chart reading), we explore the layout of Raine Maida's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Raine Maida's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Raine Maida

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Raine Maida

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Raine Maida

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More