Taylor Swift avatar

Astrology Birth Chart of Taylor Swift

Taylor Alison Swift to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów. Jej narracyjna piosenka, często inspirowana jej życiem osobistym, otrzymała entuzjastyczne recenzje krytyków i mediów. Urodzony w West Reading w Pensylwanii Swift przeniósł się do Nashville w stanie Tennessee w 2004 roku, aby rozpocząć karierę w muzyce country. Na scenę muzyki country wkroczyła z jej debiutanckim albumem studyjnym o tym samym tytule w 2006 roku, na którym znalazły się single „Teardrops on My Guitar” i „Our Song”. Swift zasłynęła z drugiego albumu studyjnego, Fearless, albumu country pop o różnorodnej charyzmie. Wspierany przez 5 najlepszych singli „Love Story” i „You Belong with Me”, Fearless otrzymał certyfikat Diamond przyznany przez Recording Industry Association of America. Trzeci album studyjny Swift, Speak Now, łączy muzykę country z elementami rockowymi i zawiera dziesięć najlepszych singli „Mine” i „Back to December”.

Wokalistka i autorka tekstów, która w wieku 18 lat stała się najmłodszym artystą solowym, który napisał i nagrał hit nr 1 na liście przebojów Hot Country Songs w USA dzięki singlowi „Our Song”. Swój czwarty album country, Red, wydała w 2012 roku, a jej pierwszy album pop, 1989, ukazał się w 2014 roku. W 2017 roku jej szósty album, Reputation, sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy w cztery dni.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Taylor Swift

Astrology Birth chart of Taylor Swift (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Taylor Swift's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Taylor Swift's birth are what is needed to calculate Taylor Swift's birth chart.

Taylor Swift Information
Birthday
*** ,1989
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Taylor Swift's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Taylor Swift?

+ What is Taylor Swift zodiac sign?

+ What is Taylor Swift moon sign?

+ What is Taylor Swift's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Taylor Swift's Birth Chart by AllFamous.org

With the Taylor Swift birth chart analysis (Taylor Swift natal chart reading), we explore the layout of Taylor Swift's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Taylor Swift's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Taylor Swift

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Taylor Swift

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Taylor Swift

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More