The Weeknd avatar

Astrology Birth Chart of The Weeknd

Abel Makkonen Tesfaye, znany jako Weeknd, to kanadyjski piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny. Znany ze swojej wszechstronności w zakresie stylów wokalnych, produkcji muzycznej i zwariowanych prezentacji, Weeknd jest często postrzegany jako wpływowy na muzykę współczesną, podobnie jak inni artyści. The Weeknd rozpoczął karierę nagraniową w 2010 roku, anonimowo przesyłając piosenki do YouTube. Rok później Weeknd wydał mixtape House of Balloons, Fifth i Echoes of Silence i szybko zyskał uznanie krytyków w wielu popularnych publikacjach za swój mroczny styl R&B i otaczającą go mistycyzm. W 2012 roku podpisał kontrakt z Republic Records i ponownie wydał mixtape'y do kompilacji Trilogy. Jej pierwszy album studyjny, Kiss Land, ukazał się w 2013 roku. Potem był to Beauty Behind the Madness, który znalazł się wśród najlepiej sprzedających się albumów 2015 roku.

Trzykrotny zdobywca nagrody Grammy w kategorii R&B, piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, którego debiutancki album Trilogy otrzymał złoty certyfikat. Miał kilka hitów na liście Billboard Hot 100, w tym „The Hills”, „Can't Feel My Face” i „Starboy”.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of The Weeknd

Astrology Birth chart of The Weeknd (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of The Weeknd's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of The Weeknd's birth are what is needed to calculate The Weeknd's birth chart.

The Weeknd Information
Birthday
*** ,1990
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

The Weeknd's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of The Weeknd?

+ What is The Weeknd zodiac sign?

+ What is The Weeknd moon sign?

+ What is The Weeknd's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of The Weeknd's Birth Chart by AllFamous.org

With the The Weeknd birth chart analysis (The Weeknd natal chart reading), we explore the layout of The Weeknd's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of The Weeknd's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of The Weeknd

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of The Weeknd

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of The Weeknd

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More