Virat Kohli avatar

Astrology Birth Chart of Virat Kohli

Virat Kohli to indyjski krykiecista i obecny kapitan reprezentacji Indii. Praworęczny pałkarz najwyższej klasy, Kohli jest uważany za jednego z najlepszych współczesnych pałkarzy na świecie. Gra w Delhi w krajowym krykiecie i Royal Challengers Bangalore w indyjskiej Premier League jako kapitan franczyzy od 2013 roku. Kohli poprowadził Indie U-19 do zwycięstwa na Mistrzostwach Świata U-19 w Malezji w 2008 roku. Kilka miesięcy później zadebiutował w ODI dla Indii przeciwko Sri Lance w wieku 19 lat. Początkowo grał jako rezerwowy odbijający w drużynie indyjskiej, wkrótce stał się regularnym w średniej klasie ODI i był częścią składu, który wygrał Mistrzostwa Świata 2011. Zadebiutował w teście w 2011 r., a do 2013 r. zrzucił etykietkę „specjalisty ODI” z setkami testów w Australii i RPA.

W 2015 roku został pełnoetatowym kapitanem testowym Indii, a w 2017 roku objął stanowisko kapitana drużyn ODI i T20. W 2012 roku został wybrany przez ICC One-Day International Player of the Year, a w 2013 roku został kapitanem Royal Challengers Bangalore.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Virat Kohli

Astrology Birth chart of Virat Kohli (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Virat Kohli's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Virat Kohli's birth are what is needed to calculate Virat Kohli's birth chart.

Virat Kohli Information
Birthday
*** ,1988
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Virat Kohli's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Virat Kohli?

+ What is Virat Kohli zodiac sign?

+ What is Virat Kohli moon sign?

+ What is Virat Kohli's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Virat Kohli's Birth Chart by AllFamous.org

With the Virat Kohli birth chart analysis (Virat Kohli natal chart reading), we explore the layout of Virat Kohli's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Virat Kohli's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Virat Kohli

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Virat Kohli

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Virat Kohli

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More