Wizkid avatar

Astrology Birth Chart of Wizkid

Ayodeji Ibrahim Balogun, znany jako Wizkid, Wizzy lub Starboy, to nigeryjski piosenkarz i autor tekstów. Jeden z największych artystów afrykańskich, Wizkid, jest najbardziej utytułowanym artystą nigeryjskim wszechczasów i jednym z najbardziej rewolucyjnych artystów afro-popowych współczesności. Zaczął nagrywać muzykę w wieku 11 lat i wydał album współpracujący z Glorious Five, grupą, którą założył wraz z kilkoma przyjaciółmi z kościoła. Wizkid podpisał kontrakt nagraniowy z Empire Mates Entertainment w 2009 roku. Zasłynął wydaniem „Holla at Your Boy”, pierwszego singla z jego debiutanckiego albumu, Superstar. „Tease Me / Bad Guys”, „Don't Dull”, „Love My Baby”, „Pakurumo” i „Oluwa Lo Ni” zostały również wydane jako single na albumie Superstar. Ayo, jej drugi album studyjny o tej samej nazwie, ukazał się we wrześniu 2014 roku. Jest wspierany przez sześć singli: „Jaiye Jaiye”, „On Top Your Matter”, „One Question”, „Joy”, „Bombay” i „ Pokaż pieniądze ”. Wizkid opuścił E.M.E po wygaśnięciu kontraktu.

Nigeryjski wykonawca znany z przełomowej piosenki „Holla at Your Boy”. W 2009 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Empire Mates Entertainment. Zdobył tytuł Artysty Roku na MAMA 2016.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Wizkid

Astrology Birth chart of Wizkid (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Wizkid's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Wizkid's birth are what is needed to calculate Wizkid's birth chart.

Wizkid Information
Birthday
*** ,1990
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Wizkid's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Wizkid?

+ What is Wizkid zodiac sign?

+ What is Wizkid moon sign?

+ What is Wizkid's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Wizkid's Birth Chart by AllFamous.org

With the Wizkid birth chart analysis (Wizkid natal chart reading), we explore the layout of Wizkid's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Wizkid's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Wizkid

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Wizkid

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Wizkid

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More