Nessa Barrett avatar

Nessa Barrett (TikTok Star) - อายุ วันเกิด ชีวประวัติ ข้อเท็จจริง ครอบครัว มูลค่าสุทธิ ส่วนสูง & อื่นๆ

love 574,749 FANS LOVE
🎉 Countdown to Nessa Barrett's birthday 🎂
  • -- Days
  • -- Hours
  • -- Minutes
  • -- Seconds
GenresPop, pop rock, alternative rock
Occupation(s)Singer, songwriter
Years active2019–present
LabelsWarner
Associated actsJxdn

About Nessa Barrett

Nessa Barrett
Nessa Barrett

TikTok Star Nessa Barrett was born on August 6, 2002 in New Jersey, United States (She's 21 years old now).

ศิลปินผู้เต้นระบำและลิปซิงค์บน TikTok ซึ่งมีแฟน ๆ มากกว่า 15 ล้านคนในบัญชีเนสซาบาร์เรตต์ของเธอ ส่วนใหญ่เธอลิปซิงค์กับเพลงแร็พและเพลงป๊อป แต่บางครั้งก็มีลิปซิงค์บทสนทนาตลกด้วย นอกจากนี้เธอยังเป็นนักร้องอีกด้วย เธอได้ปล่อยซิงเกิ้ลเปิดตัวของเธอ "Pain" ในเดือนกรกฎาคม 2020

All info about Nessa Barrett can be found here. This article will clarify all information about Nessa Barrett: birthday, biography, talent, height, boyfriend, sister and brother...

Nessa Barrett before becoming famous

Nessa Barrett was born in the Zodiac sign Leo (The Lion), and 2002 is the year of the Chinese Zodiac Horse (馬).

เธอเริ่มโพสต์เนื้อหาไปยัง TikTok ประมาณต้นปี 2019

Achievement of Nessa Barrett

เธอได้รับการดูมากกว่า 10 ล้านครั้งในวันที่ 27 เมษายน 2020 โพสต์ TikTok ซึ่งเธอใช้เอฟเฟกต์มิเรอร์ของแอพ

Nessa Barrett's Family, Spouse, Dating and Relationship

เธอมีเชื้อสายเปอร์โตริโก Julian น้องชายของเธอปรากฏตัวในวิดีโอ TikTok หลายรายการของเธอ เธอมีความสัมพันธ์กับ TikTok Star Josh Richards ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ถึงมิถุนายน 2020 พ่อของเธอคือ TikTok Star Drew Barrett

Nessa Barrett on Social Media

Latest Tiktok video from Nessa Barrett: @nessaabarrett.

Instagram photos and videos from Nessa Barrett: @nessabarrett.

Nessa Barrett's news on her Twitter: @nessaabarrett.

Youtube videos from Nessa Barrett: Nessa Barrett's Youtube.

Nessa Barrett Collabed with

เธอร่วมงานกับ TikTok กับ TikTok Star Jackson Felt

Nessa Barrett Income & Net worth

Nessa Barrett's income mainly comes from the work that created her reputation: a tiktok star. Networth of Nessa Barrett in 2024 is 500,000$+.

Nessa Barrett Height and Weight

How tall is Nessa Barrett? At the age of 21, Nessa Barrett height is 5'4" (1.62m).

People also ask about Nessa Barrett

What is Nessa Barrett's real name?

When is Nessa Barrett's birthday?

How old is Nessa Barrett?

Where is Nessa Barrett from?

When was Nessa Barrett born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Latest information about Nessa Barrett updated on March 15 2023.