Paty Barreto avatar

Paty Barreto (Missionary) - อายุ วันเกิด ชีวประวัติ ข้อเท็จจริง ครอบครัว มูลค่าสุทธิ ส่วนสูง & อื่นๆ

love 156,195 FANS LOVE
🎉 Countdown to Paty Barreto's birthday 🎂
  • -- Days
  • -- Hours
  • -- Minutes
  • -- Seconds

About Paty Barreto

Missionary Paty Barreto was born on February 8, 1972 in Brazil (She's 52 years old now).

ผู้นำทางศาสนาในคริสตจักรแบบติสต์ลาโกอินฮาซึ่งดำเนินการเดินทางและสัมมนาของมิชชันนารีหลายครั้งกับครอบครัวของเธอ เธอเป็นผู้เขียนหนังสือเล่ม 31 Loucuras ซึ่งเป็นคู่มือประจำวันสำหรับผู้หญิงที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้น

All info about Paty Barreto can be found here. This article will clarify all information about Paty Barreto: biography, age, facts, income, family, wife & breakup...

Paty Barreto before becoming famous

Paty Barreto was born in the Zodiac sign Aquarius (The Water-Bearer), and 1972 is also the year of Rat (鼠) in the Chinese Zodiac.

เธอเป็นสมาชิกของคริสตจักรมิชชันนารีแบ๊บติสต์ใน Ipatinga ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอได้พบกับสามีของเธอ

Achievement of Paty Barreto

ในปี 2018 เธอเริ่มสร้างซีรีส์ vlog บน YouTube กับลูกสาวซึ่งเล่าถึงการเดินทางเพื่อมนุษยธรรมทั่วแอฟริกาตอนใต้

Paty Barreto's Family, Spouse, Dating and Relationship

เธอแต่งงานกับLúcio Barreto Jr. หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Pastor Lucinho ในปี 1994 ทั้งคู่มีลูก 2 คนคือ Emily และ David

Paty Barreto Collabed with

ผู้นำศาสนาที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ ของบราซิล ได้แก่ Religious Leader Elias Silva และ Religious Leader Davi Lago

Paty Barreto Income & Net worth

Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Paty Barreto.

Paty Barreto Height and Weight

How tall is Paty Barreto? Information about Paty Barreto height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Paty Barreto.

People also ask about Paty Barreto

What is Paty Barreto's real name?

When is Paty Barreto's birthday?

How old is Paty Barreto?

Where is Paty Barreto from?

When was Paty Barreto born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Latest information about Paty Barreto updated on March 17 2023.