Txunamy avatar

Txunamy (Instagram Star) - อายุ วันเกิด ชีวประวัติ ข้อเท็จจริง ครอบครัว มูลค่าสุทธิ ส่วนสูง & อื่นๆ

love 551,301 FANS LOVE
🎉 Countdown to Txunamy's birthday 🎂
  • -- Days
  • -- Hours
  • -- Minutes
  • -- Seconds

About Txunamy

Txunamy
Txunamy

Instagram Star Txunamy was born in California, United States on March 23, 2009. She's 14 years old today.

แฟชั่นนิสต้าที่มีผู้ติดตามมากกว่า 3.7 ล้านคนบน Instagram บัญชีนี้มีรูปภาพของเธอในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน เธอรับบทเป็นตัวละคร Brittany ในซีรีส์เว็บ Brat Web Series Mani และ Web Series Chicken Girls เธอยังเป็นที่รู้จักจากการแสดงในช่อง YouTube ของครอบครัว Web Group Familia Diamond

All information about Txunamy can be found in this post. It will clarify Txunamy's info: biography, net worth, career, ability, dating and drama of Txunamy...

Txunamy before becoming famous

Txunamy was born in the Zodiac sign Aries (The Ram), and 2009 is also the year of Ox (牛) in the Chinese Zodiac.

แม่ของเธอสร้างหน้าอินสตาแกรมของเธอในเดือนธันวาคมปี 2014 เธอพัฒนาฐานแฟนคลับขนาดใหญ่บนแอป music.ly ซึ่งมีรายได้จากแฟน ๆ มากกว่า 3 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม

Achievement of Txunamy

เธอได้รับการนำเสนอในสิ่งพิมพ์เช่น Vogue, Glamour และ Hollywood Life ในปี 2560 เธอประกาศความร่วมมือกับ Nike เธอไปเยี่ยมสำนักงาน Famous Birthdays ร่วมกับ Instagram Star Jules และ YouTube Star Hayley LeBlanc ในปี 2017

Txunamy's Family, Spouse, Dating and Relationship

เธอมีน้องชายชื่อ Instagram Star Diezel ซึ่งมีบัญชี Instagram ตามแฟชั่น เธอยังมีน้องสาวชื่อ Instagram Star Solage และพี่ชายอีกคนชื่อ Family Member Ranger เธอยังมีพี่สาวคนโตชื่อนาโอมิจากการแต่งงานครั้งก่อนของพ่อ แม่ของเธอชื่อ Esthalla และพ่อของเธอชื่อ Sdiezel

Txunamy Collabed with

ในเดือนสิงหาคม 2018 เธอถูกนำเสนอในรูปภาพบนบัญชี Instagram ของเธอร่วมกับผู้มีอิทธิพลทางสังคม Instagram Star Ava Foley

Txunamy Income & Net worth

Txunamy's income mainly comes from the work that created her reputation: an instagram star. Networth of Txunamy in 2024 is 1,000,000$+.

Txunamy Height and Weight

How tall is Txunamy? At the age of 14, Txunamy height is 4'8" (1.42m).

People also ask about Txunamy

What is Txunamy's real name?

When is Txunamy's birthday?

How old is Txunamy?

Where is Txunamy from?

When was Txunamy born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Latest information about Txunamy updated on March 08 2023.