Kylie Minogue avatar

Astrology Birth Chart of Kylie Minogue

Kylie olarak da araçta Kylie Ann Minogue, Avustralyalı bir yayıncı, söz yazarı ve oyuncu. Minogue, dünya çapında 70 fazla albüm satan tüm zamanların en çok satan Avustralyalı fabrikasıdır. Avrupa basını tarafından "Pop Prensesi" ve bir stil ikonu olarak anıldığı ve modada kendini yeniden keşfettiği için tanındı. Övgüleri arasında Grammy Ödülü, üç Brit Ödülü ve 17 ARIA Müzik Ödülü bulunmaktadır. Melbourne'da büyüyen Minogue, Avustralya pembe dizisi Neighbours'da erkek fatma tamircisi Charlene Robinson'ı oynayarak tanındı. 1980'lerin sonunda bir kayıt olarak öne çıkan Waterman'ın gösteri balonlu ve dans etkinliğinde albümü çıktı. 1990'ların yanında Birleşik Krallık ve Avustralya'da "Çok Şanslı Olmalıyım", "Loco-Motion", "El Kalbine" ve "Bildiğin Şeytan Beter" yanında olmak içinde en iyi tek'ı arayarak getirdi.

Avustralya'nın on yılın en büyük şarkısı olan "The Loco-Motion"ı piyasaya süren Grammy Ödüllü müzik şarkıcısı. 2000'li yıllarda "Can't Get You Out of My Head" adlı bir numaralı hit ile geri dönüş yaptı. Ayrıca San Andreas, Holy Motors ve Moulin Rouge.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Kylie Minogue

Astrology Birth chart of Kylie Minogue (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Kylie Minogue's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Kylie Minogue's birth are what is needed to calculate Kylie Minogue's birth chart.

Kylie Minogue Information
Birthday
*** ,1968
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Kylie Minogue's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Kylie Minogue?

+ What is Kylie Minogue zodiac sign?

+ What is Kylie Minogue moon sign?

+ What is Kylie Minogue's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Kylie Minogue's Birth Chart by AllFamous.org

With the Kylie Minogue birth chart analysis (Kylie Minogue natal chart reading), we explore the layout of Kylie Minogue's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Kylie Minogue's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Kylie Minogue

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Kylie Minogue

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Kylie Minogue

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More