Mohamed Salah avatar

Astrology Birth Chart of Mohamed Salah

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, Premier Lig kulübü Liverpool için forvet olarak oynayan ve Mısır milli takımının kaptanlığını yapan Mısırlı profesyonel bir futbolcu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilir, bitirmesi, top sürmesi ve hızı ile tanınır. Salah, üst düzey kariyerine Mısır kulübü Al Mokawloon ile başladı ve kısa bir süre sonra açıklanmayan bir ücret karşılığında İsviçre tarafı Basel'e katılmak üzere ayrıldı. İsviçre'de, performansları, 2014 yılında 11 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında onu imzalayan Premier Lig tarafı Chelsea'yi çekti. Bununla birlikte, ilk sezonunda idareli bir şekilde kullanıldı ve Fiorentina ve Roma Serie A kulüplerine borç vermesine izin verildi, ikincisi sonunda 15 milyon € karşılığında kalıcı olarak imzaladı. Roma'nın 2017'de ikinci sırada bitirmesine ve kulüp rekoru kırmasına yardımcı olma rolünün ardından Salah, o zamanki kulüp rekoru olan 36.9 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Liverpool'a imza atmak için Premier Lig'e geri döndü.

2010 yılında El Mokawloon için profesyonel ilk çıkışını yapan ve 2011'de Mısır milli takımının bir üyesi olan Winger, 2017'de Liverpool'a katıldı.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Mohamed Salah

Astrology Birth chart of Mohamed Salah (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Mohamed Salah's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Mohamed Salah's birth are what is needed to calculate Mohamed Salah's birth chart.

Mohamed Salah Information
Birthday
*** ,1992
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Mohamed Salah's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Mohamed Salah?

+ What is Mohamed Salah zodiac sign?

+ What is Mohamed Salah moon sign?

+ What is Mohamed Salah's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Mohamed Salah's Birth Chart by AllFamous.org

With the Mohamed Salah birth chart analysis (Mohamed Salah natal chart reading), we explore the layout of Mohamed Salah's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Mohamed Salah's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Mohamed Salah

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Mohamed Salah

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Mohamed Salah

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More