Plácido Domingo avatar

Astrology Birth Chart of Plácido Domingo

José Plácido Domingo Embil, İspanyol opera sanatçısı, şef ve sanat yönetmenidir. Yüzden fazla tam opera kaydetti ve dünyanın en prestijli operalarında düzenli olarak İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İngilizce ve Rusça performans sergileyen çok yönlülüğü ile tanınır. Cavaradossi, Hoffmann, Don José ve Canio ile ünlü olan kariyerinin büyük bölümünde esasen lirico-spinto soprano olmasına rağmen, hızla daha dramatik rollere geçerek neslinin en sevileni Otello oldu. 2010'ların başında, güneyli bir repertuardan neredeyse tamamen güneyli bir aksana, özellikle de Simon Boccanegra'ya geçti. 2020'de Domingo 151 farklı rol oynadı. Domingo, özellikle Latin türlerinde ve pop müzikte çapraz sanatçı olarak önemli başarılar elde etti. 14 Grammy ve Latin Grammy Ödülü kazanmanın yanı sıra, bazı plakları gümüş, altın, platin ve poli-platin ödülleri kazandı.

Uzun yıllardır dünyanın önde gelen opera tenoru ve kariyeri boyunca Verdi'nin Otello'su da dahil olmak üzere 143'ten fazla rolü seslendiren prestijli bir şef.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Plácido Domingo

Astrology Birth chart of Plácido Domingo (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Plácido Domingo's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Plácido Domingo's birth are what is needed to calculate Plácido Domingo's birth chart.

Plácido Domingo Information
Birthday
*** ,1941
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Plácido Domingo's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Plácido Domingo?

+ What is Plácido Domingo zodiac sign?

+ What is Plácido Domingo moon sign?

+ What is Plácido Domingo's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Plácido Domingo's Birth Chart by AllFamous.org

With the Plácido Domingo birth chart analysis (Plácido Domingo natal chart reading), we explore the layout of Plácido Domingo's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Plácido Domingo's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Plácido Domingo

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Plácido Domingo

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Plácido Domingo

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More