Serenay Sarikaya avatar

Astrology Birth Chart of Serenay Sarikaya

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. Oyunculuğa Şaşkın filminde küçük bir rolle başlayan Sarıkaya, ardından Plajda filminde rol aldı. Aynı yıl Sinan Çetin'in yönettiği Peri Masal adlı dizide rol aldı ve daha sonra kendisi tarafından Limon Aıacı'daki ilk başrolü için hazırlandı. Sonra Adanalı'ya göründü. Sarıkaya, Miss Turkey 2010'da 1. finalist oldu. Lale Devri ve Medcezir'deki rolleriyle uluslararası ilgi gördü, eleştirel beğeni topladı ve aralarında iki Altın Kelebek ödülün bulunduğu sayısız ödül kazandı. Sinema kariyerine Behzat Ç dizisinde rol alarak devam etti. Ankara Yanıyor. Oyunculuğun yanı sıra çok sayıda reklam filminde de rol alan Sarıkaya, bir dizi markanın yüzüdür. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi.

2010 yılında Miss Turkey Universe unvanını kazanan Türk model ve güzellik kraliçesi.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Serenay Sarikaya

Astrology Birth chart of Serenay Sarikaya (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Serenay Sarikaya's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Serenay Sarikaya's birth are what is needed to calculate Serenay Sarikaya's birth chart.

Serenay Sarikaya Information
Birthday
*** ,1991
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Serenay Sarikaya's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Serenay Sarikaya?

+ What is Serenay Sarikaya zodiac sign?

+ What is Serenay Sarikaya moon sign?

+ What is Serenay Sarikaya's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Serenay Sarikaya's Birth Chart by AllFamous.org

With the Serenay Sarikaya birth chart analysis (Serenay Sarikaya natal chart reading), we explore the layout of Serenay Sarikaya's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Serenay Sarikaya's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Serenay Sarikaya

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Serenay Sarikaya

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Serenay Sarikaya

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More