Travis Scott avatar

Astrology Birth Chart of Travis Scott

Profesyonel olarak Travis Scott olarak bilinen Jacques Bermon Webster II, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve plak yapımcısıdır. Scott'ın müzik tarzı, geleneksel rap, hip hop, lo-fi ve ambient'in bir karışımı olarak tanımlandı. Sahne adı, ilham kaynaklarından biri olan Kid Cudi'nin ilk adıyla birlikte sevdiği bir amcanın adaşıdır. Scott, 2012 yılında Epic Records ile ilk büyük şirket sözleşmesini imzaladı. Aynı yılın Kasım ayında Scott, prodüksiyon kanadı Very GOOD Beats'in bir parçası olarak Kanye West'ten GOOD Music ile bir yayın anlaşması imzaladı. Nisan 2013'te Scott, T.I.'nin Grand Hustle dizisiyle bir kayıt sözleşmesi imzaladı. Scott'ın ilk uzun metrajlı projesi Owl Pharaoh, 2013 yılında kendi kendine yayınlandı. Bunu, Ağustos 2014'te Days Before Rodeo adlı ikinci bir mixtape izledi. İlk stüdyo albümü Rodeo, hit single "Antidote" tarafından yönetildi. ". İkinci albümü Birds in the Trap Sing McKnight, Billboard 200'deki ilk bir numaralı albümü oldu.

Epic Records ve Kanye West'nin GOOD müzik prodüksiyonu Very G.O.O.D. Vuruşlar. Owl Pharaoh adlı ilk EP'sini Mayıs 2013'te çıkardı.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Travis Scott

Astrology Birth chart of Travis Scott (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Travis Scott's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Travis Scott's birth are what is needed to calculate Travis Scott's birth chart.

Travis Scott Information
Birthday
*** ,1992
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Travis Scott's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Travis Scott?

+ What is Travis Scott zodiac sign?

+ What is Travis Scott moon sign?

+ What is Travis Scott's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Travis Scott's Birth Chart by AllFamous.org

With the Travis Scott birth chart analysis (Travis Scott natal chart reading), we explore the layout of Travis Scott's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Travis Scott's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Travis Scott

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Travis Scott

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Travis Scott

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More