Jairzinho avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Jairzinho

Jair Ventura Filho, còn được gọi là Jairzinho, là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil. Tiền vệ cánh phải nhanh nhẹn, khéo léo và mạnh mẽ, được biết đến với khả năng dứt điểm và cảm giác ghi bàn, là thành viên chủ chốt và tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Brazil huyền thoại vô địch FIFA. World Cup 1970. Ông có biệt danh là The Hurricane với khả năng ghi bàn không giới hạn. Là một tiền đạo đa năng, anh còn có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công khác như tiền đạo chủ lực, tiền đạo thứ hai hay thậm chí là tiền vệ tấn công. Jairzinho được biết đến với khả năng sút xa siêu hạng trong giai đoạn sau của sự nghiệp, cũng như khả năng tăng tốc, rê bóng, rê bóng, dứt điểm, sức mạnh sút và sức mạnh tàn phá nhờ cơ bắp to lớn của anh ấy. Do tình hình kinh tế và chính trị vào thời điểm đó, cũng như luật thể thao, anh ấy đã chơi phần lớn câu lạc bộ bóng đá của mình ở Nam Mỹ, nơi anh ấy đã có 11 năm ở câu lạc bộ Rio de Janeiro. Botafogo.

Huyền thoại Brazil, người được cho là đã phát hiện ra một người hùng Brazil khác, Ronaldo, bằng cách dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil nổi tiếng giành chiến thắng tại World Cup 1970. Anh ấy đã có 16 năm thi đấu cho Botafogo, ghi 186 bàn thắng sau 413 trận. chân phải.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Jairzinho

Astrologia A carta de nascimento de Jairzinho (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Jairzinho. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Jairzinho são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Jairzinho.

Thông tin về Jairzinho
Ngày sinh
*** ,1944
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Jairzinho's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jairzinho?

+ What is Jairzinho zodiac sign?

+ What is Jairzinho moon sign?

+ What is Jairzinho's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Jairzinho

Com a análise do mapa astral de Jairzinho (leitura do mapa natal de Jairzinho), exploramos o layout do mapa astral de Jairzinho, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Jairzinho.

1. Astrology Planets in the Signs of Jairzinho

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jairzinho

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jairzinho

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More