Álex Campos avatar

Álex Campos (Ca sĩ nhạc Rock) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 397,613 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Álex Campos 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Álex Campos

Ca sĩ nhạc Rock Álex Campos sinh ngày 10 tháng 9, 1976 Bogotá, Colombia (Anh ấy 47 tuổi).

Ca sĩ Christian nổi tiếng ở Mỹ Latinh và được biết đến với các album như Lenguage De Amor và Al Taller del Maestro.

All information about Álex Campos can be found in this post. It will clarify Álex Campos's info: biography, age, facts, income, family, husband & breakup of Álex Campos...

Álex Campos trước khi nổi tiếng

Álex Campos was born in the Zodiac sign Xử Nữ (The Maiden), and 1976 is the year of the Chinese Zodiac Dragon (龍).

HE đã chơi máy thu âm trong nhóm đầu tiên của anh ấy ở tuổi mười bốn và thành lập nhóm Mision Vida ở tuổi mười bảy. Christian Album năm 2011.

Thành tựu & Danh hiệu của Álex Campos

He kết hôn với Natalia Rodríguez vào tháng 3 năm 2004.

Cuộc sống gia đình của Álex Campos

He và

Những người đã hợp tác với Álex Campos

đều là những ca sĩ nổi tiếng đến từ Colombia.

Álex Campos Income & Net worth

Álex Campos's income mainly comes from the work that created his reputation: a ca sĩ nhạc rock. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Álex Campos.

Álex Campos Height and Weight

How tall is Álex Campos? Information about Álex Campos height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Álex Campos.

People also ask about Álex Campos

What is Álex Campos's real name?

When is Álex Campos's birthday?

How old is Álex Campos?

Where is Álex Campos from?

When was Álex Campos born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Álex Campos cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2023.