Ava Majury avatar

Ava Majury (TikToker) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 544,871 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Ava Majury 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Ava Majury

Ava Majury
Ava Majury

TikToker Ava Majury sinh ngày 6 tháng 9, 2006 United States (Cô ấy 17 tuổi).

Người sáng tạo nội dung theo quan điểm và cá tính TikTok, người đã nổi tiếng nhờ chia sẻ màn trình diễn hát nhép trên tài khoản avamajuryyy của cô ấy. Các video của cô đã nhận được hơn 53 triệu lượt thích trên nền tảng này.

All information about Ava Majury can be found in this post. It will clarify Ava Majury's info: birthday, biography, talent, height, boyfriend, sister and brother of Ava Majury...

Ava Majury trước khi nổi tiếng

Ava Majury was born in the Zodiac sign Xử Nữ (The Maiden), and 2006 is the year of the Chinese Zodiac Dog (狗).

Cô ấy đã chơi bóng đá trong suốt thời trẻ của mình.

Thành tựu & Danh hiệu của Ava Majury

Cô ấy đã thực hiện một video meme về việc làm bạn với người yêu cũ trong thời gian đầu trong sự nghiệp TikTok của cô ấy.

Cuộc sống gia đình của Ava Majury

Ava Majury
Ava Majury

Cô sinh ra ở Hoa Kỳ. Cô ấy sống ở Florida. Cô ấy có anh trai.

Những người đã hợp tác với Ava Majury

Cô đã hát nhép theo nhạc của Rapper Rod Wave.

Ava Majury Income & Net worth

Ava Majury's income mainly comes from the work that created her reputation: a tiktoker. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Ava Majury.

Ava Majury Height and Weight

How tall is Ava Majury? Information about Ava Majury height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Ava Majury.

People also ask about Ava Majury

What is Ava Majury's real name?

When is Ava Majury's birthday?

How old is Ava Majury?

Where is Ava Majury from?

When was Ava Majury born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Ava Majury cập nhật ngày 11 tháng 3 năm 2023.