Ball Greezy avatar

Ball Greezy (Rapper) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 492,772 FANS LOVE
Ngày sinh
*** ,1986
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
 Biểu đồ chiêm tinh của Ball Greezy
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Ball Greezy 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Ball Greezy

Ball Greezy
Ball Greezy

Rapper Ball Greezy sinh ra tại Miami, Florida, United States vào ngày 1 tháng 1, 1986. Anh ấy 38 tuổi.

Rapper Miami, người đã bỏ một số dự án dài hơi mang tên 305, Feel My Pain phần 1 và 2, và Bae Day. Tuy nhiên, thành công nhất về mặt thương mại của anh ấy có thể là dự án Shone của anh ấy.

All information about Ball Greezy can be found in this post. It will clarify Ball Greezy's info: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup of Ball Greezy...

Ball Greezy trước khi nổi tiếng

Ball Greezy was born in the Zodiac sign Ma Kết (The Sea-Goat), and 1986 is also the year of Tiger (兎) in the Chinese Zodiac.

Anh ấy đã được giới thiệu trong đĩa đơn Mista Mac năm 2009 có tên "Drop That" cùng với Rapper Flo RidaRapper Brisco.

Thành tựu & Danh hiệu của Ball Greezy

Những thành viên kỳ cựu trong làng nhạc Miami như DJ DJ SmokeyMusic Producer DJ Khaled đã thể hiện sự ủng hộ âm nhạc của anh ấy.

Cuộc sống gia đình của Ball Greezy

Ở Miami, anh lớn lên trong các khu phố của Overtown và Lil Haiti.

Những người đã hợp tác với Ball Greezy

Rapper Jim Jones đã được giới thiệu trong bài hát "Feel My Pain".

Ball Greezy Income & Net worth

Ball Greezy's income mainly comes from the work that created his reputation: a rapper. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Ball Greezy.

Ball Greezy Height and Weight

How tall is Ball Greezy? Information about Ball Greezy height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Ball Greezy.

People also ask about Ball Greezy

What is Ball Greezy's real name?

When is Ball Greezy's birthday?

How old is Ball Greezy?

Where is Ball Greezy from?

When was Ball Greezy born?

Member of

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Ball Greezy cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2023.