Bradley James avatar

Bradley James (Diễn viên truyền hình) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 529,787 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Bradley James 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Bradley James
Bradley James là một diễn viên người Anh. Ông được biết đến nhiều nhất với vai Arthur Pendragon trong loạt phim truyền hình BBC Merlin, Damien trong loạt phim truyền hình Damien, Varga trong Underworld: Blood Wars, Giuliano trong 'Medici in Medici: The Magnificent và Chuẩn tướng Felix Sparks trong The Liberator.
BornExeter, Devon, England
OccupationActor
Years active2008–present
Known forMerlin, Damien, Underworld: Blood Wars, Medici, The Liberator

Giới thiệu về Bradley James

Diễn viên truyền hình Bradley James sinh ra tại Exeter, England vào ngày 11 tháng 10, 1983. Anh ấy 39 tuổi.

Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất khi đóng chung với Movie Actor Richard Wilson trong bộ phim truyền hình BBC TV-Show Merlin với vai Vua Arthur. Trước đó, vào năm 2008, anh ấy đã ra mắt truyền hình trong ITV's Lewis.

All info about Bradley James can be found here. This article will clarify all information about Bradley James: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Bradley James trước khi nổi tiếng

Bradley James was born in the Zodiac sign Thiên Bình (The Scales), and 1983 is the year of the Chinese Zodiac Pig (豬).

HE bắt đầu học diễn xuất tại Trung tâm Kịch nghệ London ở Kings Cross.

Thành tựu & Danh hiệu của Bradley James

Trong bộ phim Fast Girls năm 2012, anh ấy đã đóng vai Carl.

Cuộc sống gia đình của Bradley James

Natalie và Stephanie James là hai chị gái của mình.

Bradley James on Social Media

Bradley James's news on his Twitter: @BradleyJames.

Instagram photos and videos from Bradley James: @bradleyjamesjr.

Những người đã hợp tác với Bradley James

Với TV Actor Colin Morgan, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình BBC TV-Show Merlin.

Bradley James Income & Net worth

Bradley James's income mainly comes from the work that created his reputation: a diễn viên truyền hình. Information about his net worth in 2023 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Bradley James.

Bradley James Height and Weight

How tall is Bradley James? Information about Bradley James height in 2023 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Bradley James.

People also ask about Bradley James

What is Bradley James's real name?

When is Bradley James's birthday?

How old is Bradley James?

Where is Bradley James from?

When was Bradley James born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Bradley James cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2022.