David Heinemeier Hansson avatar

David Heinemeier Hansson (Lập trình viên) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 204,104 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật David Heinemeier Hansson 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
David Heinemeier Hansson
David Heinemeier Hansson là một lập trình viên người Đan Mạch, người chạy và là người tạo ra khung phát triển web wiki nổi tiếng của Ruby on Rails và Instiki. Anh cũng là đối tác của công ty phát triển phần mềm web Basecamp. Hansson đồng tác giả Phát triển Web Agile với Rails cùng với Dave Thomas vào năm 2005 như một phần của The Facets of Ruby Series. Anh ấy cũng đồng sáng tác Getting Real, Rework, Remote và It Don't Be Crazy at Work cùng với Jason Fried.
BornOctober 15, 1979, Copenhagen, Denmark
OccupationProgrammer
EmployerBasecamp
Known forRuby on Rails
GitHub profiledhh

Giới thiệu về David Heinemeier Hansson

David Heinemeier Hansson
David Heinemeier Hansson

Lập trình viên David Heinemeier Hansson sinh ra tại Copenhagen, Denmark vào ngày 15 tháng 10, 1979. Anh ấy 44 tuổi.

Lập trình viên máy tính được công nhận vì đã tạo ra khung phát triển web Ruby on Rails. Anh ấy cũng đã tạo ra Instiki wiki, do anh ấy viết bằng cách sử dụng khuôn khổ Ruby on Rails.

All info about David Heinemeier Hansson can be found here. This article will clarify all information about David Heinemeier Hansson: birthday, bio, ability, personality type, family, husband, siblings and drama...

David Heinemeier Hansson trước khi nổi tiếng

David Heinemeier Hansson was born in the Zodiac sign Thiên Bình (The Scales), and 1979 is also the year of Goat (羊) in the Chinese Zodiac.

He đã xây dựng một trang web tin tức về trò chơi trực tuyến được gọi là Daily Rush vào năm 1999.

Thành tựu & Danh hiệu của David Heinemeier Hansson

Là một người đam mê xe đua, anh ấy đã tham gia 24 Hours of Le Mans vào năm 2012 .

Cuộc sống gia đình của David Heinemeier Hansson

David Heinemeier Hansson
David Heinemeier Hansson

He kết hôn với Jamie Heinemeier Hansson.

David Heinemeier Hansson on Social Media

David Heinemeier Hansson's news on his Twitter: @dhh.

Instagram photos and videos from David Heinemeier Hansson: @dhh79.

Những người đã hợp tác với David Heinemeier Hansson

He và Race Car Driver Allan McNish đều tham gia giải Le Mans 2012.

David Heinemeier Hansson Income & Net worth

David Heinemeier Hansson's income mainly comes from the work that created his reputation: a lập trình viên. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the David Heinemeier Hansson.

David Heinemeier Hansson Height and Weight

How tall is David Heinemeier Hansson? Information about David Heinemeier Hansson height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of David Heinemeier Hansson.

People also ask about David Heinemeier Hansson

What is David Heinemeier Hansson's real name?

When is David Heinemeier Hansson's birthday?

How old is David Heinemeier Hansson?

Where is David Heinemeier Hansson from?

When was David Heinemeier Hansson born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về David Heinemeier Hansson cập nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023.