Dennis Weening avatar

Dennis Weening (Người dẫn chương trình) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 107,318 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Dennis Weening 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Dennis Weening

Người dẫn chương trình Dennis Weening sinh ra tại The Hague, Netherlands vào ngày 21 tháng 2, 1977. Anh ấy 47 tuổi.

Người dẫn chương trình truyền hình và phát thanh đã tham gia chương trình So You Think You Can Dance của RTL5 với tư cách là người dẫn chương trình chính thức vào năm 2009. Vào tháng 5 năm 2011, anh bắt đầu dẫn chương trình The Pain Game. Tài khoản Instagram của anh ấy, dennisweeningofficial, có hơn 120.000 người theo dõi.

All info about Dennis Weening can be found here. This article will clarify all information about Dennis Weening: birthday, bio, ability, personality type, family, husband, siblings and drama...

Dennis Weening trước khi nổi tiếng

Dennis Weening was born in the Zodiac sign Song Ngư (The Fish), and 1977 is the year of the Chinese Zodiac Serpent (蛇).

Năm 2002, anh ấy bắt đầu trình bày cho TV West, KinkTV Veronica và MTV. Anh ấy cũng là thành viên của ban nhạc Spider Rico.

Thành tựu & Danh hiệu của Dennis Weening

He đã được nuôi dưỡng như một Nhân Chứng Giê-hô-va, nhưng khi cuộc hôn nhân của anh ấy kết thúc, anh ấy quyết định rời đi.

Cuộc sống gia đình của Dennis Weening

He và

Những người đã hợp tác với Dennis Weening

đồng tổ chức chương trình Adam Is Looking For Eve.

Dennis Weening Income & Net worth

Dennis Weening's income mainly comes from the work that created his reputation: a người dẫn chương trình. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Dennis Weening.

Dennis Weening Height and Weight

How tall is Dennis Weening? Information about Dennis Weening height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Dennis Weening.

People also ask about Dennis Weening

What is Dennis Weening's real name?

When is Dennis Weening's birthday?

How old is Dennis Weening?

Where is Dennis Weening from?

When was Dennis Weening born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Dennis Weening cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2023.