Electus avatar

Electus (Nhà sản xuất âm nhạc) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 4,625 FANS LOVE
Ngày sinh
*** ,1992
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
 Biểu đồ chiêm tinh của Electus
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Electus 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Electus là một công ty sản xuất được thành lập bởi Ben Silverman vào năm 2009. Nó được tài trợ bởi IAC. Công ty đã có các hợp đồng phát triển với NBC, ABC, MTV, VH1, Facebook, Yahoo !, và AOL. Vào năm 2018, IAC đã bán Electus cho Nội dung tuyên truyền.
TypeSubsidiary
IndustryTelevision production, Distribution, Licensing, Multimedia
Founded2009
Key peopleChris Grant, (CEO), Drew Buckley, (Co-Founder, COO & Head of Digital), John Pollak, (President of Electus International), Max Levenson, (VP, Current & Creative Development), Stephanie Ward, (Director, Business and Legal Affairs)
ProductsTelevision
OwnerPropagate Content

Giới thiệu về Electus

Nhà sản xuất âm nhạc Electus was born in Norway on 17 Tháng 6, 1992. He's 30 years old today.

Nhạc sĩ điện tử đến từ Na Uy, người đã thu hút được nhiều người theo dõi nhờ xuất bản các bản nhạc trên SoundCloud và YouTube. "Another World", "Fallen", "Imagine" và "Temple of Light" chỉ là một vài đĩa đơn ăn khách của anh ấy.

All info about Electus can be found here. This article will clarify all information about Electus: biography, net worth, career, ability, dating and drama...

Electus trước khi nổi tiếng

Electus was born in the Zodiac sign Song Tử (The Twins), and 1992 is also the year of Monkey (猴) in the Chinese Zodiac.

Vào tháng 11 năm 2012, anh ấy đã phát hành bài hát đầu tiên của anh ấy, "Memories" trên YouTube.

Thành tựu & Danh hiệu của Electus

"Chúng ta là ai." là video nổi tiếng nhất trên YouTube của anh ấy trong năm 2013.

Cuộc sống gia đình của Electus

Sophia là tên con gái anh ấy.

Những người đã hợp tác với Electus

Music Producer Mikkel ChristiansenDJ Todd Terje là hai nhà sản xuất EDM nổi tiếng khác của Na Uy.

Electus Income source & Net worth

Electus's income mainly comes from the work that created his reputation: a nhà sản xuất âm nhạc. Information about his net worth in 2022 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Electus.

Electus Height and Weight

How tall is Electus? Information about Electus height in 2022 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Electus.

People also ask about Electus

What is Electus's real name?

When is Electus's birthday?

How old is Electus?

Where is Electus from?

When was Electus born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Electus cập nhật ngày 18 Tháng 3 năm 2022.