FaZe Banks avatar

FaZe Banks (YouTuber) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 549,791 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật FaZe Banks 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về FaZe Banks

FaZe Banks
FaZe Banks

YouTuber FaZe Banks sinh ngày 18 tháng 10, 1991 Lawrence, Massachusetts, United States (Anh ấy 32 tuổi).

Giám đốc điều hành của Team FaZe Clan, nhóm trò chơi Video Game Call of Duty cực kỳ nổi tiếng. Vào năm 2017, anh ấy đã giúp thành lập nhóm Web Group CloutGang YouTube. Tên thật là Richard "Ricky" Bengston.

All info about FaZe Banks can be found here. This article will clarify all information about FaZe Banks: birthday, biography, talent, height, girlfriend, sister and brother...

FaZe Banks trước khi nổi tiếng

FaZe Banks was born in the Zodiac sign Thiên Bình (The Scales), and 1991 is also the year of Goat (羊) in the Chinese Zodiac.

Anh ấy đã tạo kênh YouTube của mình vào tháng 9 năm 2011 với tên BanksHasBank trước khi đổi thành FaZe Banks.

Thành tựu & Danh hiệu của FaZe Banks

Anh ấy cũng tạo ra âm nhạc với tư cách là nhà sản xuất, soạn nhạc và viết nhạc.

Cuộc sống gia đình của FaZe Banks

Anh ấy tham gia Team FaZe Clan khi sống ở Miami, Florida. Anh ấy bắt đầu hẹn hò với Instagram Star Alissa Violet vào năm 2017. Vào tháng 7 năm 2019, anh ấy và Violet đã chia tay.

Những người đã hợp tác với FaZe Banks

Một trong những video phổ biến nhất trên YouTube của anh ấy có tiêu đề "Đập xe YouTube Star FaZe Temperrrs!".

FaZe Banks Income & Net worth

FaZe Banks's income mainly comes from the work that created his reputation: a youtuber. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the FaZe Banks.

FaZe Banks Height and Weight

How tall is FaZe Banks? Information about FaZe Banks height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of FaZe Banks.

People also ask about FaZe Banks

What is FaZe Banks's real name?

When is FaZe Banks's birthday?

How old is FaZe Banks?

Where is FaZe Banks from?

When was FaZe Banks born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về FaZe Banks cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2023.