Ferdinand Konscak avatar

Ferdinand Konscak (Nhà truyền giáo) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 12,059 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Ferdinand Konscak 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây
Ferdinand Konščak là một nhà truyền giáo, nhà thám hiểm và nhà vẽ bản đồ người Croatia.
Born2 December 1703, Varaždin, Kingdom of Croatia within Habsburg Monarchy
Died10 September 1759, San Ignacio, Baja California Sur, Mexico
EducationSociety of Jesus in Trenčín, philosophy in Graz, Jesuit Academy in Zagreb, theology at the University of Graz.

Giới thiệu về Ferdinand Konscak

Nhà truyền giáo Ferdinand Konscak sinh ngày 2 tháng 12, 1703 Croatia (Anh ấy qua đời ở tuổi 55, ngày 10 tháng 9, 1759).

Ba cuộc hành trình đến bán đảo Baja California do một nhà truyền giáo và người vẽ bản đồ của Dòng Tên dẫn đầu.

All info about Ferdinand Konscak can be found here. This article will clarify all information about Ferdinand Konscak: biography, age, facts, income, family, husband & breakup...

Ferdinand Konscak trước khi nổi tiếng

Ferdinand Konscak was born in the Zodiac sign Nhân Mã (The Centaur/Archer), and 1703 is the year of the Chinese Zodiac Goat (羊).

HE đã được cử đến các cơ quan truyền giáo của Dòng Tên ở Baja.

Thành tựu & Danh hiệu của Ferdinand Konscak

HE được thiết kế để giải quyết vấn đề liệu Baja, California có phải là một hòn đảo hay không.

Cuộc sống gia đình của Ferdinand Konscak

HE lớn lên ở Thành phố Varadin của Croatia.

Những người đã hợp tác với Ferdinand Konscak

Explorer John C. Fremont là một nhà thám hiểm Bắc Mỹ nổi tiếng khác, tuy nhiên ông chỉ đến thăm phần phía bắc của lục địa.

Ferdinand Konscak Income & Net worth

Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Ferdinand Konscak.

Ferdinand Konscak Height and Weight

How tall is Ferdinand Konscak? Information about Ferdinand Konscak height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Ferdinand Konscak.

People also ask about Ferdinand Konscak

What is Ferdinand Konscak's real name?

When is Ferdinand Konscak's birthday?

When did Ferdinand Konscak die?

At what age did Ferdinand Konscak die?

Where is Ferdinand Konscak from?

When was Ferdinand Konscak born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Ferdinand Konscak cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2023.