Flossie Clegg avatar

Flossie Clegg (YouTuber) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 542,059 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Flossie Clegg 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Flossie Clegg

Flossie Clegg
Flossie Clegg

YouTuber Flossie Clegg sinh ra tại England vào ngày 5 tháng 2, 2001. Cô ấy 23 tuổi.

Ngôi sao YouTube nổi tiếng với kênh Flossie của cô ấy. Cô ấy đã thu hút được sự nổi tiếng lớn ở đó nhờ các quy trình và hướng dẫn trang điểm của mình, cũng như các vlog và thói quen về phong cách sống.

All info about Flossie Clegg can be found here. This article will clarify all information about Flossie Clegg: biography, net worth, career, ability, dating and drama...

Flossie Clegg trước khi nổi tiếng

Flossie Clegg was born in the Zodiac sign Bảo Bình (The Water-Bearer), and 2001 is the year of the Chinese Zodiac Serpent (蛇).

Cô ấy bắt đầu kênh YouTube của mình vào tháng 5 năm 2014.

Thành tựu & Danh hiệu của Flossie Clegg

Cô ấy đã thấy kênh YouTube của mình thu hút hơn 650.000 người đăng ký. Một số video phổ biến nhất của cô ở đó bao gồm "Hướng dẫn trang điểm thực tế ở trường" và "Tôi có gì cho sinh nhật lần thứ 16 của mình.".

Cuộc sống gia đình của Flossie Clegg

Flossie Clegg
Flossie Clegg

Cô sinh ra và lớn lên ở Anh. Cô ấy đã hẹn hò với Will Bunker.

Những người đã hợp tác với Flossie Clegg

Cô ấy đã giới thiệu YouTube Star Olivia NeillYouTube Star Kate Elisabeth trong video "Clubbing Get Ready with Me" vào tháng 12 năm 2019.

Flossie Clegg Income & Net worth

Flossie Clegg's income mainly comes from the work that created her reputation: a youtuber. Information about her net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Flossie Clegg.

Flossie Clegg Height and Weight

How tall is Flossie Clegg? Information about Flossie Clegg height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Flossie Clegg.

People also ask about Flossie Clegg

What is Flossie Clegg's real name?

When is Flossie Clegg's birthday?

How old is Flossie Clegg?

Where is Flossie Clegg from?

When was Flossie Clegg born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Flossie Clegg cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2023.