Joe Gatto avatar

Joe Gatto (Diễn viên hài) - Tuổi, Sinh nhật, Tiểu sử, Gia đình, Tài sản, Chiều cao & Hơn thế nữa

love 544,650 FANS LOVE
🎉 Đếm ngược tới sinh nhật Joe Gatto 🎂
  • -- Ngày
  • -- Giờ
  • -- Phút
  • -- Giây

Giới thiệu về Joe Gatto

Joe Gatto
Joe Gatto

Diễn viên hài Joe Gatto sinh ra tại Staten Island, New York, United States vào ngày 5 tháng 6, 1976. Anh ấy 47 tuổi.

Diễn viên hài là thành viên của đoàn hài kịch Mỹ The Tenderloins. Nhóm được biết đến với bộ phim truyền hình TV-Show Impractical Jokers trên TruTV.

All info about Joe Gatto can be found here. This article will clarify all information about Joe Gatto: biography, net worth, career, talent, spouse and breakup...

Joe Gatto trước khi nổi tiếng

Joe Gatto was born in the Zodiac sign Song Tử (The Twins), and 1976 is the year of the Chinese Zodiac Dragon (龍).

Anh đồng sáng lập The Tenderloines vào năm 1999 với Comedian Mike Boccio, Comedian James MurrayComedian Sal Vulcano; công việc của họ bắt nguồn từ việc đào tạo các giảng viên hài nổi tiếng Del Close và Charna Halpern.

Thành tựu & Danh hiệu của Joe Gatto

Anh ấy và The Tenderloines, hiện với Comedian Brian Quinn thay cho Boccio, đã mở rộng sang lĩnh vực internet vào năm 2007, nơi họ trở nên phổ biến trên YouTube, MySpace và Metacafe.

Cuộc sống gia đình của Joe Gatto

Anh ấy tự hào mình là một người chú tuyệt vời và đi chơi với gia đình lớn người Ý của mình. Anh kết hôn với Family Member Bessy Gatto vào năm 2013. Anh và Bessy có một con gái tên Family Member Milana và một con trai tên Family Member Remington.

Những người đã hợp tác với Joe Gatto

Anh ấy và The Tenderloines đã tiếp tục truyền thống lớn của TV về các chương trình chơi khăm công phu, lần đầu tiên được dẫn dắt bởi Candid Camera và người tạo ra nó, TV Show Host Allen Funt.

Joe Gatto Income & Net worth

Joe Gatto's income mainly comes from the work that created his reputation: a diễn viên hài. Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Joe Gatto.

Joe Gatto Height and Weight

How tall is Joe Gatto? Information about Joe Gatto height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Joe Gatto.

People also ask about Joe Gatto

What is Joe Gatto's real name?

When is Joe Gatto's birthday?

How old is Joe Gatto?

Where is Joe Gatto from?

When was Joe Gatto born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Thông tin về Joe Gatto cập nhật ngày 21 tháng 3 năm 2023.